Danske høringssvar på Basel-komitéens konsultationsdokument om revision af gearingsgraden

06-07-2016
Høringssvar

Basel-komitéen iværksatte i april 2016 en konsultation omhandlende en revision af rammerne for opgørelsen af gearingsgraden. Der var frist for høringssvar 6. juli 2016. Regeringen fremsendte den 6. juli 2016 svar på Basel-komitéens konsultation, jf. nedenstående dokument, der indeholder et brev til Basel-komitéens formand fra erhvervs- og vækstministeren.

Brev til Stefan Ingves