Regeringens høringsvar vedr. Kommissionens høring om revision af e-databeskyttelsesdirektivet

08-07-2016
Høringssvar

Kommissionen har i april 2016 iværksat en offentlig høring om revision af e-databeskyttelsesdirektivet. Regeringen har udarbejdet et samlet dansk høringssvar. Revisionen af e-databeskyttelsesdirektivet er et led i strategien for det digitale indre marked og sker i kølvandet på den netop vedtagne generelle databeskyttelsesforordning. Kommissionen efterspørger med høringen både en evaluering af det gældende direktiv samt forslag til udformningen af en kommende lovgivning. Regeringens svar kan ses på Folketingets hjemmeside:

Regeringens svar på Folketingets hjemmeside