Høringssvar oktober 2016

  • Regeringens høringssvar vedr. makroprudentielle værktøjer

    Publiceret 24-10-2016
    Høringssvar

    Kommissionen iværksatte den 1. august 2016 en høring om review af makroprudentielle værktøjer. Makroprudentielle værktøjer er myndighedsværktøjer som f.eks. kapitalbuffere, der har til formål at foreb ...