Regeringens høringssvar vedr. makroprudentielle værktøjer

24-10-2016
Høringssvar

Kommissionen iværksatte den 1. august 2016 en høring om review af makroprudentielle værktøjer. Makroprudentielle værktøjer er myndighedsværktøjer som f.eks. kapitalbuffere, der har til formål at forebygge opbygning systemiske finansielle risici. De makroprudentielle værktøjer er løbende blevet udviklet siden 2008. I takt med at der er kommet flere værktøjer, og de enkelte lande i højere grad benytter disse, har Kommissionen vurderet, at der er behov for en gennemgang af værktøjernes anvendelighed ud fra et ønske om sikre et mere effektivt samspil mellem de enkelte værktøjer.

Endeligt høringssvar på review af makroprudentielle værktøjer (pdf)