Høringssvar 2017

 • Dansk svar på Europa-Kommissionens høring om grænseoverskridende betalinger

  Publiceret 30-10-2017
  Høringssvar

  Europa-Kommissionen igangsatte den 24. juli 2017 en høring om gennemsigtighed og gebyrer på grænseoverskridende betalinger som opfølgning på en grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet fr ...

 • Dansk svar på Europa-Kommissionens om digitalisering af selskabsretten

  Publiceret 20-07-2017
  Høringssvar

  Kommissionen har i maj 2017 iværksat en offentlig høring om digitalisering af selskabsretten. Høringen vedrører Kommissionens kommende initiativ, som forventes at indeholde dels forslag til digitalise ...

 • Regeringens høringssvar vedr. Fintech

  Publiceret 15-06-2017
  Høringssvar

  Europa-Kommissionen igangsatte den 23. marts 2017 en offentlig høring om ”FinTech: A more competitive and innovative European financial sector”. Der er tale om en bred høring, hvor Kommissionen beder ...

 • Høring om Fintech Regeringens høringsvar vedr. ESA

  Publiceret 16-05-2017
  Høringssvar

  På baggrund af erfaringerne fra den finansielle krise blev tilsynssamarbejdet på det finansielle område i EU styrket med etableringen af tre tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities – ESAe ...

 • Regeringens høringsvar vedr. CMU

  Publiceret 17-03-2017
  Høringssvar

  Europa-Kommissionen igangsatte den 20. januar 2017 en offentlig høring om midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen. Formålet er at foretage justeringer på baggrund af nye politiske tendenser siden ...

 • Regeringens høringssvar vedr. sustainable finance ift. investeringsbeslutninger

  Publiceret 31-01-2017
  Høringssvar

  Europa-Kommissionen offentliggjorde den 13. november 2017 et høringsdokument om ”institutionelle investorers og forvalteres forpligtelser ift. bæredygtighed”. Høringen byggede blandt andet på den fore ...