Regeringens høringssvar vedr. sustainable finance ift. investeringsbeslutninger

31-01-2017
Høringssvar

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 13. november 2017 et høringsdokument om ”institutionelle investorers og forvalteres forpligtelser ift. bæredygtighed”. Høringen byggede blandt andet på den foreløbige rapport fra ekspertgruppen (High Level Expert Group) fra juli 2017, hvori man anbefalede Kommissionen at søge yderligere afklaring af forpligtelserne for institutionelle investorer og forvaltere til at inddrage miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer) som elementer i langsigtet bæredygtighed i investeringsbeslutninger. Som opfølgning på høringen har Kommissionen den 8. marts 2018 præsenteret en handlingsplan for bæredygtig finansiering, der har til formål at omstille det finansielle system hen mod bæredygtige investeringer og forretningspraksis.

Public consultation on institutional investors and asset managers’ duties