Dansk svar på Europa-Kommissionens om digitalisering af selskabsretten

20-07-2017
Høringssvar

Kommissionen har i maj 2017 iværksat en offentlig høring om digitalisering af selskabsretten. Høringen vedrører Kommissionens kommende initiativ, som forventes at indeholde dels forslag til digitalisering af selskabsretten, og dels forslag om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og flytning af virksomheders hjemsted.

Danish response to the public consultation on EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations.