Regeringens høringssvar vedr. Fintech

15-06-2017
Høringssvar

Europa-Kommissionen igangsatte den 23. marts 2017 en offentlig høring om ”FinTech: A more competitive and innovative European financial sector”. Der er tale om en bred høring, hvor Kommissionen beder om input fra forskellige interessenter med henblik på at udvikle Kommissionens tilgang og politik ift. FinTech-sektoren. Formålet er at skabe et mere konkurrencedygtigt, inkluderende og effektivt indre marked for finansielle tjenesteydelser. Regeringens svar på høringen kan findes nedenfor.

Svar på Kommissionens høring om Fintech