Høring om Fintech Regeringens høringsvar vedr. ESA

16-05-2017
Høringssvar

På baggrund af erfaringerne fra den finansielle krise blev tilsynssamarbejdet på det finansielle område i EU styrket med etableringen af tre tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities – ESAer) for hhv. banker (EBA), forsikrings- og pensionsselskaber (EIOPA) og værdipapirer og markeder (ESMA). Institutionerne har fungeret siden 1. januar 2011.I lyset af de omfattende reformer, der er gennemført siden krisen, og de erfaringer, der er gjort med de ESAerne, er der nu lagt op til en revision af de retsakter, der ligger til grund for institutionerne. På den baggrund udsendte Kommissionen den 21. marts 2017 en høring om ESAerne med frist den 16. maj. Det ventes, at Kommissionen som opfølgning på høringen vil fremsætte forslag til revision af de relevante forordninger for de tre ESAer.

Danish reply to ESA consultation (pdf)