Regeringens høringsvar vedr. CMU

17-03-2017
Høringssvar

Europa-Kommissionen igangsatte den 20. januar 2017 en offentlig høring om midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen. Formålet er at foretage justeringer på baggrund af nye politiske tendenser siden lanceringen af projektet i september 2015. Kommissionen har i den forbindelse anmodet om input til tiltag eller emner for den fremadrettede plan indtil 2019. Kommissionen offentliggjorde i forlængelse af høringen sin midtvejsevaluering den 8. juni 2017. Regeringens svar på høringen kan findes nedenfor.

Regeringens høringssvar vedr. midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen