Dansk svar på Europa-Kommissionens høring om grænseoverskridende betalinger

30-10-2017
Høringssvar

Europa-Kommissionen igangsatte den 24. juli 2017 en høring om gennemsigtighed og gebyrer på grænseoverskridende betalinger som opfølgning på en grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet fra 2015. Kommissionen har meldt ud, at man vil foretage en revision af forordningen om gebyrer på grænseoverskridende betalinger (forordning 924/2009) med det mål at udvide forordningen til at omfatte samtlige medlemsstaters valuta. Kommissionen har igangsat høringen for at få bidrag til arbejdet med revisionen af forordningen.

Svar på Kommissionens høring om grænseoverskridende betalinger