Dansk svar på Europa-Kommissionens udforskende høring vedrørende anbefalingerne fra Basel-komitéen om kapitalkrav til kreditinstitutter

13-04-2018
Høringssvar

Europa-Kommissionen iværksatte den 16. marts 2018 en udforskende høring med henblik på at få medlemsstaternes første holdninger til anbefalingerne fra Basel-komitéen om kapitalkrav til kreditinstitutter. Regeringen sendte den 13. april 2018 sit svar på høringen jf. nedenstående dokumenter.

Danish comments to the discussion paper regarding the regulatory treatment og sovereign exposures og Annex – DK comments