Regeringens høringssvar til EU-Kommissionen vedr. ændringer i delegerede retsakter ift. direktiv om forsikringsformidling (IDD) og direktiv om marked for finansielle instrumenter (MiFiD II)

24-05-2018
Høringssvar

EU-Kommissionen lancerede den 24. maj 2018 en offentlig høring om forslag til ændringer til delegerede retsakter udstedt i relation til MiFID II og IDD.

Ændringerne skal ses i sammenhæng med Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst ("Sustainable Finance"). Ændringerne til de delegerede retsakter vil bevirke, at kapitalforvaltere fremover skal spørge deres investorer om deres bæredygtighedspræferencer. Kapitalforvaltere vil endvidere være forpligtede til at have disse præferencer i mente, når de tilbyder investeringsprodukter.


Response to the Commission’s public consultation on draft amendments to delegated acts – sustainable finance