Dansk svar til Basel-komiteens diskussionspapir om kreditinstitutters behandling af statseksponeringer

06-03-2018
Høringssvar

Basel-komiteen offentliggjorde den 7. december 2017 et diskussionspapir om kreditinstitutters behandling af eksponeringer med centralbanker, centralregeringer, regionale og lokale myndigheder samt offentlige enheder – såkaldte statseksponeringer. Regeringen sendte den 6. marts 2018 sit svar på diskussionspapiret jf. nedenstående dokument.

Response from the Danish Ministry of Industry, Business and Financial Affairs