EU-Kommissionens høring om tilsynsmæssig finansiel rapportering

16-03-2018
Høringssvar

Kommissionen lancerede den 1. december 2017 en offentlig høring om tilsynsmæssig finansiel rapportering. Høringen havde til formål at samle information om omkostningerne ved at efterleve forskellige rapporteringskrav og identificere krav, som er overlappende, inkonsistente eller utilstrækkelige.

DK response Fitness Check