Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Digitalisering

Digitale kompetencer

I 2018-2019 har vi under kompetencestrategien lavet et Program for udvikling af digitale kompetencer. Programmet omfavner både kollektiv udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer, lederudvikling, individuel digital kompetenceudvikling til udvalgte ambassadører og nedsættelse af vores Disruption Taskforce.

""

I 2018-2019 har vi under kompetencestrategien lavet et Program for udvikling af digitale kompetencer. Programmet omfavner både kollektiv udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer, lederudvikling, individuel digital kompetenceudvikling til udvalgte ambassadører og nedsættelse af vores disruption taskforce.

Fem initiativer skal fremme digitalisering og et digitalt mindset i Erhvervsministeriet:

  1. Digitalt kompetenceløft til alle medarbejdere, så de forstår muligheder og udfordringer ved den digitale udvikling. 
  2. Digital taskforce som er sparringspartnere for ledere og medarbejdere på større projekter.
  3. Digital lederudvikling, så lederne kan understøtte medarbejderne i at tænke digitaliseringen ind i det daglige arbejde og styrke agil opgaveløsning.
  4. Digital rekruttering – nye medarbejdere skal besidde et digitalt mindset.
  5. Digitalt samarbejde på tværs, så det sikres, at digitale erfaringer samles op og udbredes i hele koncernen.
""

"Vores lovregulering skal tage højde for den digitale udvikling i samfundet" 

"Vi skal forstå og omfavne den udvikling, der sker omkring os, for at fastholde vores relevans som ministerium”. Ordene kommer fra vores administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, som peger på tre strategiske indsatsområder, når det gælder digitalisering:

  1. Digitaliseringsparat og i stand til at understøtte et stadig mere digitalt erhvervsliv. Lovregulering og sagsbehandling skal tænkes digitalt. Og data skal bruges som fundament for udvikling af ny politik på ministerområdet.
  2. Medarbejderne skal have tidssvarende kompetencer inden for digitalisering, teknologi og agil opgaveløsning, så de kan leve op til kompetencekravene og nye måder at arbejde på.
  3. Nye digitale muligheder skal gøre det muligt at skabe mere for mindre.
""

"Vi fungerer som katalysator for digital udvikling ved at spotte potentialer og teste teknologier"

”Vi udvikler nye tilgange til offentlig innovation, teknologi og nye forretningsmodeller bl.a. i form af øget anvendelse af forsøgsområder gennem en problemdrevet tilgang. Vi fungerer som katalysator for digital udvikling ved at spotte potentialer og teste teknologier og regulering gennem eksperimenter. Fx ved at afprøve hvordan blockchain kan skabe værdi for virksomheder, eller hvordan områder af Erhvervsministeriet kan arbejde smartere via machine learning eller robotteknologi", siger Mads Bonde Clausen, chefkonsulent i Disruption Taskforce

"Og så har vi en vigtig opgave i at koordinere initiativer og sikre erfaringsdeling om digitalisering på tværs af Erhvervsministeriet", siger Mads.

""

"Jeg er med til at implementere initiativer, der skal skabe fundamentet for fremtidens virksomheder og deres brug af ny teknologi"

Toke Handberg Jeppesen er projektleder for Strategi for Danmarks Digitale Vækst. Strategien indeholder en vision om, at Danmark skal være en digital frontløber. For at det kan lade sig gøre kræver det, at erhvervslivet har gode og ansvarlige betingelser for at omfavne digitale muligheder.

”Jeg er med til at sikre implementering af strategiens store initiativer, der skal skabe fundamentet for fremtidens virksomheder og deres brug af ny teknologi. Det skal ske på en balanceret vis, så både borgere, virksomheder og samfund for nytte af digitaliseringen. Det kræver som projektleder viden om, hvordan teknologien påvirker samfundet", siger Toke. "Og så kræver det, at vi har udsyn og tør stille kritiske spørgsmål om brugen af ny teknologi, så alle i Danmark får del af gevinsterne” 

""

”Mit arbejde er fyldt med mening, fordi den digitale omstilling for danske virksomheder er afgørende for, at Danmark fortsat kan være konkurrencedygtig i verden” 

”Helt overordnet arbejder jeg med at sikre et kontinuerligt fokus på erhvervslivets digitale omstilling og at regeringen får de nødvendige input til at understøtte erhvervslivets digitale omstilling, siger Kirstine Skygebjerg, som især arbejder med Teknologipagten, som er et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, som skal løfte arbejdsstyrkens digitale færdigheder og spore unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område.  

”Da vi skulle lancere Teknologipagten var jeg med til at udvikle et program for selve lanceringen, skrive tale for bl.a. ministeren, udarbejde en inspirerende og anderledes præsentation af Teknologipagten og en masse praktik -  deltagerlister og logistik osv.”, fortæller Kirstine. ”Der er brug for en del dialog – både internt og eksternt med de andre ministerier i mit daglige arbejde for at sikre enighed og opbakning til det, vi laver. Derudover kan der være mange ubekendte – så det er vigtigt at være agil og tænke i plan b, plan c…”

”Mit arbejde er fyldt med mening, fordi den digitale omstilling for danske virksomheder er afgørende for, at Danmark fortsat kan være konkurrencedygtig i verden, siger Kirstine.