Kompetenceløft til en hel faggruppe

I 2016 skal en hel faggruppe i Erhvervsministeriet gennemgå et forløb, som skal løfte både faglige og personlige kompetencer. Målet er at styrke kontorfunktionærernes kommunikation, effektivitet og selvledelse. For nogle er det også blevet startskuddet til endnu mere videreuddannelse.

”I Erhvervsministeriet har vi fokus på at udvikle vores medarbejderes kompetencer. Det er vigtigt for os, at vores dygtige medarbejdere har de bedste muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt. Det skal være udviklende at arbejde hos os, og det er vores overbevisning, at man både udvikler sig ved at få udfordrende arbejdsopgaver, men også gennem relevante kurser og videreuddannelse", siger Torben Skovgaard Andersen, administrationsdirektør.

Derfor besluttede Torben sammen med resten af direktionen at lave et sammenhængende forløb for husets kontorfunktionærer. Forløbet har fokus på kommunikation, effektivitet og selvledelse. Det består blandt andet af en såkaldt DISCtest, som har givet medarbejderne indblik i, hvad der motiverer dem, og hvordan de kommunikerer bedst muligt, men også i hvordan de målretter deres kommunikation, så modtageren oplever at få den bedst mulige service. Desuden er der en coach tilknyttet, som hjælper medarbejderne med at nå deres udviklingsmål.

Mette Kramer er en af de medarbejdere, som deltager i forløbet. For hende har forløbet betydet et skub i retning af mere uddannelse og et kompetenceløft, der kan mærkes.

”Forløbet har både gjort mig klogere på mig selv og på mine kolleger. Vi har alle gennemgået en såkaldt DISCtest, som er en slags personlighedstest, som fortæller, hvilken type man er. DISCprofilen har fire typer med hver sit kendetegn. Og det er praktisk at kunne fornemme, om den man taler med fx er en meget resultatorienteret, dominerende type eller en mere tålmodig og stabil type, for så kan man bedre kommunikere, så det man siger rent faktisk bliver hørt”

mette kramer

Netop viden om typer er noget, som Mette kan bruge i sin dagligdag som sekretær i Mindlab. Her er hun kontaktpunkt for både eksterne og interne kontakter. Det er fx hende, der tager telefonen og tager imod Mindlabs mange gæster.

Og så har forløbet rystet alle deltagerne, som er placeret i alle afdelingerne i ministeriet bedre sammen. 

”Samværet med kolleger, som jeg ikke ellers taler så meget med, har givet mig et værdifuldt indblik i deres dagligdag. Jeg fået udvidet mit netværk i ministeriet, så nu ved jeg, hvem jeg skal henvende mig til, når jeg skal have hjælp eller information om noget. Og det er mere effektivt.”

Forløbet har givet Mette blod på tanden og lyst til mere. Derfor har hun meldt sig til et længere forløb om bl.a. erhvervspsykologi i efteråret. 

Den første del af forløbet for alle kontorfunktionærerne afsluttes med en skriftlig opgave, som skal forsvares til en mundtlig eksamen. Det giver 10 ECTS point. I efteråret venter flere moduler af forløbet, hvor medarbejderne skal fokusere på en højere grad af effektivitet og selvledelse i deres arbejde.

Tema