Karriereveje i Erhvervsministeriet

Det er vigtigt, at du kan se en klar karrierevej for dig, uanset om du ønsker at specialisere dig eller avancere.

Mange veje til udvikling

Vi har mange forskellige job- og uddannelsesprofiler, lige fra chauffør til direktør, men de to hovedgrupper består af akademikere – mest med en samfundsfaglig baggrund – og kontoransatte. Der skal være gode muligheder for udvikling for alle. Uanset om du ønsker at arbejde med ledelse, specialisere dig inden for et område, prøve kræfter med det internationale eller kaste dig ud i et helt andet fagområde.

Det er en fast del af vores medarbejderudviklingssamtaler at drøfte ønsker til uddannelse, muligheder for at avancere eller specialisere sig. Du vil altid kunne få relevant kompetenceudvikling, fx projektlederuddannelse, kurser i digitalisering, forhandlingsteknik eller blive Excel-haj.

Akademiker i Erhvervsministeriet

Som akademiker i Erhvervsministeriet har du flere forskellige muligheder for at udvikle dig. Du har mulighed for at avancere – fx fra fuldmægtig til specialkonsulent og chefkonsulent til kontorchef, ligesom Tine Nielsen Hertz.

Du kan også vælge at specialisere dig inden for et fagområde. Og hvis din interessere er ministerbetjening, har du mulighed for at blive minister- eller departementschefsekretær.

Hvis det særligt er det internationale område, der tiltaler dig, kan du blive udstationeret i fx EU-kommissionen eller EU-Parlamentet, som Thomas Kinch Volstrup.

Der er også mulighed for at arbejde med HR i vores Koncern HR, ligesom Tanja Vilhof, Teamleder for vores partnerteam

Kontoransat i Erhvervsministeriet

Som kontoransat har du mulighed for at blive sekretær for en direktør, departementschefen eller ministeren. Der er også mulighed for at avancere til teamleder, eller måske specialisere dig inden for it eller HR.  

Læs portrættet af Mette Sloth Hedegaard, direktionssekretær

Karrieremuligheder i hele koncernen

Som ansat i Erhvervsministeriet, er du en del stor koncern med masser af spændende karrieremuligheder på tværs.

Se vores organisationsdiagram

Der er gode muligheder for at rokere fra imellem områderne og imellem styrelser og departement. Det har vi mange gode eksempler på. 

Vi betragter det som et led i din kompetenceudvikling og en god mulighed for at få et bredt kendskab til ministeriet, prøve kræfter med nye udfordringer og afveksling i hverdagen og opgaverne. Vi tror på, at det skaber bedre trivsel og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, når de har muligheder for at rokere på tværs og ikke kun opad.

Læs portrættet af Carsten Kjær Joensen

Udstationering

En udstationering er en særegen mulighed for at komme helt tæt på magten og blive stillet over for udfordrende arbejdsopgaver. Arbejdet i Bruxelles giver en indsigt i de europæiske beslutningsprocesser, der kan være svære at lære på afstand. Der kan være mange veje til en karriere i en af EU's institutioner.

Læs mere om mulighederne for en international karriere