Carsten Kjær Joensen, kontorchef, Life Science

Carsten Kjær

Carsten Kjær Joensen er cand.scient.pol. Aarhus Universitet og MA i europæisk politik fra London School of Economics. Han arbejder med at skabe gode rammer for dansk life science. Ansat første gang i Erhvervsministeriet i 2007.

Min egen rejse i Erhvervsministeriet viser, at udviklingsmulighederne er rigtigt gode. Både for at gå fra medarbejder til chefniveau, for at komme rundt i koncernen og for at skifte fagområder. Det, der binder det sammen for mig er det gode klassiske embedsmandshåndværk og følelsen af, at arbejdet gør en ægte forskel for udviklingen af samfundet

Hvad består dit job af?

Jeg er kontorchef i Erhvervsministeriets departementet med ansvar for bl.a. regeringens life science enhed, der arbejder på at skabe gode rammevilkår for dansk life science. Og så laver vi aktuelt en hel del corona-relaterede opgaver. 

Læs mere om Erhvervsministeriets arbejde med life science

Hvorfor valgte du i sin tid at søge ind i Erhvervsministeriet?

I løbet af mine studier på statskundskab i Århus og i London havde jeg specialiseret mig i offentlig administration i EU, herunder særligt på erhvervsområdet. Så det var et naturligt valg for mig i søge job i Erhvervsministeriet. Jeg startede i 2007 i det, der dengang hed Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), hvor jeg arbejdede med EU-regulering af handel med varer og services.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Erhvervsministeriet?

Jeg bliver udfordret hver eneste dag, hvor opgaven konstant er at finde løsninger på komplekse problemstillinger i samspil med dygtige kolleger internt og blandt de andre ministerier. Og naturligvis i tæt samspil med de eksterne aktører og virksomheder, der er på de forskellige områder. Og så det at man har et stort ansvar og er tæt på det politiske maskinrum i et af de centrale ministerier på Slotsholmen.

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde, og hvornår er dine arbejdsdage bedst?

Jeg ser altid frem til at kunne bidrage til, at ministerens mærkesager kan skubbes lidt mere i den rigtige retning gennem sparring med mine medarbejdere, samarbejde med andre ministerier og i dialog med interessenterne. Og så ser jeg frem til at være en del af det gode arbejdsfællesskab vi har i afdelingen – både med mine chefkolleger og i medarbejdergruppen.

Hvad er du mest stolt ved i dit arbejde?

Jeg er mest stolt af, at EM er en arbejdsplads, der er stærk på de klassiske embedsmandsdyder og sætter den faglige og politiske betjening af ministeren i højsædet. Og så føler jeg, at jeg er med til at gøre en reel forskel for samfundet ved at give mit bidrag til bl.a. at styrke rammevilkårene for life science industrien, som er en af de industrier, som Danmark i høj grad skal leve af i fremtiden.

Hvordan er udviklingsmulighederne i EM, og hvordan har din karrierevej i EM været?

Min karriere har nok været lidt mere snørklet end mange andres. Jeg startede på det generelle erhvervspolitiske område i Erhvervs- og Byggestyrelsen. I forbindelse med finanskrisen fik jeg interesse for det finansielle område og endte efter en kort afstikker i Finanstilsynet med at arbejde med finansiel regulering i departementet i seks år – de sidste tre år som kontorchef. Det var en spændende og travl tid som både omfattede bankpakker, EU formandskab og en bølge af regulering efter finanskrisen. I 2016 fik jeg mulighed for at prøve mig selv af på den anden side som chef for regulering i Nykredit. Det var en god og spændende erfaring, men også en erkendelse af, at der var nogle ting, jeg manglede at prøve på Slotsholmen. Så via et par år i Finanstilsynet kom jeg i 2019 tilbage til departementet i mit nuværende job. Så det har været en lidt forskelligartet rejse, men en rejse jeg ikke ville have været foruden. Nu har jeg så skiftet fagområde, men har hurtigt erfaret at håndværket er det samme, og at der ligger spændende og komplicerede udfordringer inden for mange forskellige fagområder. Det viser også, at udviklingsmulighederne er rigtigt gode i EM. Både for at gå fra medarbejder til chefniveau, for at komme rundt i koncernen og for at skifte fagområder. Det, der binder det sammen for mig, er det gode klassiske embedsmandshåndværk og følelsen af, at arbejdet gør en ægte forskel for udviklingen af samfundet.

Fun fact: Jeg har boet 5 år på Grønland som barn og er i øvrigt ½ færing. Derfor har jeg en særlig interesse for udviklingen på de nordatlantiske kanter.