Mads Bonde Clausen, chef for digitalisering og teknologi

Mads Bonde Clausen

Mads Bonde Clausen er uddannet cand.mag og har været ansat siden 2016 og er nu chef for ministeriets enhed for digitalisering og teknologi, som arbejder for at styrke digitalisering og brug af ny teknologi på ministerområdet.

Jeg er stolt af være en del af en organisation, der er essentiel for, at det går godt i Danmark. Og en organisation, der er langt fremme med digital innovation og brug af nye teknologier til at styrke vilkårene for erhvervslivet i Danmark.

Jeg er chef for ministeriets Disruption taskforce, som arbejder med at styrke digitalisering og brug af ny teknologi på ministerområdet. Mit job er at lede enheden, igangsætte nye, digitale projekter og også deltage i udførelsen. Lige nu har vi primært fokus på automatisering vha. RPA-teknologi, udnyttelse af big data og dataetik plus opbygning af digitale ekspertenheder, der kan løse opgaver på tværs af Erhvervsministeriets koncern.

Hvorfor valgte du i sin tid at søge ind i Erhvervsministeriet?

Jeg startede oprindelig i MindLab, som arbejdede med innovation og udvikling i den offentlige sektor. Jeg ville gerne tættere på centrum og opleve et ministerie indefra og få en dybere forståelse for national erhvervsudvikling og best practice for offentlig innovation. Jeg fik helt fra begyndelsen et godt indtryk af både MindLab og Erhvervsministeriet som en rigtig god arbejdsplads.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Erhvervsministeriet?

Det bedste er at arbejde t sted med en masse superkompetente og søde kolleger, der arbejder med højaktuelle udfordringer. Man er tæt på det politiske maskinrum og kan bidrage til samfundsudviklingen. Ministeriet går forrest på det digitale område, og der sker rigtig meget spændende digital forretningsudvikling vha. kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain osv., som er interessant og lærerigt.

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde, og hvornår er dine arbejdsdage bedst?

Jeg ser frem til at ses med mine kolleger – på kontoret eller på Skype. De bedste dage er fyldt op med konkrete, digitale udviklingsopgaver og inspirerende møder med kolleger i huset eller folk udefra. Af og til er jeg heldig selv at få lov til at underholde andre om det, der optager os. Jeg vil også gerne nå en frokost fra kantinen, som er rigtig god.

Hvad er du mest stolt ved i dit arbejde?

At være en del af en organisation, der er essentiel for, at det går godt i Danmark. Og en organisation, der er langt fremme med digital innovation og brug af nye teknologier til at styrke vilkårene for erhvervslivet i Danmark.

Hvordan er udviklingsmulighederne i EM, og hvordan har din karrierevej været? 

Erhvervsministeriet er et stort ministerie, og jeg oplever, at der er gode muligheder for at udforske mange forskellige fagområder og roller i både styrelser og departement forskellige steder i landet. Før min ansættelse arbejdede jeg ca. seks år i konsulentbranchen. Jeg blev ansat i MindLab som chefkonsulent og sluttede som kontaktchef. Siden har jeg fået chefrollen i Disruption Taskforce. Jeg har været på barsel to gange i min tid i ministeriet. Begge gange har forløbet meget fint med fuld opbakning fra mine chefer.