Niels Aslak Korkeaniemi-Lehtonen, direktionssekretær

Niels Alak Korkeaniemi-Lehtonen

Niels er uddannet som kontorassistent i offentlig administration og cand.mag. i finsk.

Hvad består dit job af?

Det vigtigste i min jobfunktion er at have det forkromede overblik over min direktørs kalender. Derudover fungerer jeg som bindeled i mellem sagsbehandlerne, kontorcheferne og direktøren for at være sikker på, at mødeindkaldelser, mødemateriale og andre praktiske sager er færdige til tiden, sådan at direktøren er så velforberedt som muligt forud for møder og forhandlinger. En vigtig del af arbejdet består af at uddelegere bestillinger i mit område. Der kan være tale om udvalgsspørgsmål fra Folketinget, aktindsigtssager eller borgerhenvendelser. Fremadrettet kommer jeg også til at have ansvaret for interministerielle høringer, hvor jeg skal koordinere ministeriets besvarelse ud af huset med de underliggende styrelser.

Hvorfor valgte du i sin tid at søge ind i Erhvervsministeriet?

Efter endt elevtid i Folketingets administration, har jeg haft lyst til at prøve kræfter i rollen som direktionssekretær. Da muligheden bød sig, skyndte jeg mig at sende en ansøgning, så at det lige blev Erhvervsministeriet er mere eller mindre en tilfældighed. Jeg kan dog godt røbe, at jeg fra tidligere kollegaer har hørt godt om Erhvervsministeriets departement, hvorfor jeg er rigtig glad for at have startet i stillingen.

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Erhvervsministeriet?

Det kan hurtigt lyde som en floskel, at to arbejdsdage aldrig er ens. Nu har jeg arbejdet i Erhvervsministeriets departement i en måned, og jeg må indrømme, at der er noget om snakken. Hver dag byder på nye opgaver i en travl og omskiftelig hverdag. Jeg har endnu ikke mødt mine kollegaer ved fysisk fremmøde, men de virker enormt rare og kompetente, så jeg glæder mig til at møde dem rigtigt. Generelt har jeg en opfattelse af, at der en høj grad af autonomi ift. at tilrettelægge sin arbejdsdag, hvilket jeg ser som en kæmpe gevinst. Desuden oplever jeg også, at jeg får en god sparing af og med min faglige leder, samt de andre sekretærer i teamet.

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde, og hvornår er dine arbejdsdage bedst?

Jeg ser frem til at kunne tage del i det samarbejde, der foregår på tværs af personalegrupper og afdelinger for at være med til at sikre fremdrift og udvikling – både på den korte, men også på den lange bane. Jeg ser desuden frem til hele tiden at lære noget nyt og bringe mine egne erfaringer og idéer på bordet. Summa summarum går jeg på arbejde for at gøre en forskel, for at skabe nogle gode rammer for min direktørs arbejdsdag og for at hjælpe mine kollegaer med at planlægge og forberede møder og andre aktiviteter.  

Hvad er du mest stolt ved i dit arbejde?

Jeg er stolt over at kunne få lov til at varetage administreringen af min direktørs kalender, som kræver et stort overblik og gode koordinationsevner. Desuden er jeg stolt over den service jeg leverer, som jeg bestræber mig på at optimere og gøre bedre hver dag.

Hvad er det vigtigste i rollen som direktionssekretær?

  1. Høflighed. Det er vigtigt at forstå ens rolle som ansigt udadtil ift. sin direktør og hele afdelingen. Derfor er det vigtigt, at man agerer høfligt og venligt både på skrift og i tale, når man kommunikerer med interne og eksterne samarbejdspartnere.
  2. Situationsfornemmelse. Som direktionssekretær er det vigtigt, at kende sin besøgstid. Det vil sige, at man skal være kort og præcis, når man briefer/informerer sin direktør om ændringer, forslag til ændringer eller andet vedr. direktørens arbejde. Man skal huske på at ens direktør dagligt bliver mål for mange menneskers holdninger, bemærkninger og andre informationer.
  3. Servicemind. Som direktionssekretær er det helt afgørende, at du er serviceminded helt ud i fingerspidserne. Det betyder også, at man engang i mellem må arbejde i nogle ydertidspunkter for at få direktørens møder og andre aftaler til at gå op i en højere enhed. Til dette hører også med, at man opretholder en positiv og hjælpende attitude overfor alle ens kollegaer.

Hvordan oplever du udviklingsmuligheder i Erhvervsministeriet?

Jeg tror og håber på, at jo mere man selv byder ind med, jo flere muligheder har man for at udvide sin arbejdsportefølje. Jeg har generelt en fornemmelse af, at man i Erhvervsministeriets departement vægter medarbejdernes personlige og faglige udvikling højt.