Thomas Kinch Volstrup, udstationeret til EU-parlamentet

Thomas Kinch Volstrup

Thomas Kinch Volstrup, cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet samt Europæiske Studier ved KU Leuven, Belgien. Har været ansat i Erhvervsministeriet siden marts 2017.

... jeg ved, at jeg ved hjemkomst vil have gode muligheder i forhold til udvikling, og at der vil være plads til enten at fortsætte ad samme spor, eller til at prøve kræfter med nye områder. Erhvervsministeriet er en stor koncern, der beskæftiger sig med mange forskellige områder, og som generelt er gode til at bruge folks kompetencer.

Hvad består dit job af?
Mit nuværende job i Europa-Parlamentet (EP) består grundlæggende i at facilitere arbejdet for de folkevalgte – lidt ligesom hvis jeg havde arbejdet for et udvalg i Folketinget. Formatet er bare lidt større og bredere, og så er det selvfølgelig også nogle andre emner, vi arbejder med. Meget af mit arbejde går ud på at hjælpe under forhandlingerne af nye lovforslag fra Europa-Kommissionen, og på den måde være med til at forberede EP's holdning, position, ændringsforslag og kompromiser. Jeg er derfor helt inde i kernen af EP's lovgivningsproces.

Hvorfor valgte du i sin tid at søge ind i Erhvervsministeriet?
Erhvervsministeriet havde et opslag med en oplagt mulighed for at fortsætte mit arbejde med europæisk erhvervspolitik, som jeg tidligere havde arbejdet, da jeg første gang boede i Bruxelles. Stillingen var i EU-teamet, så på den måde kunne jeg fortsætte med at arbejde inden for europæisk politik, og samtidig udvide min viden og kompetencer på såvel danske som europæiske områder inden for den brede vifte af Erhvervsministeriets arbejdsområde.

Hvad er det bedste ved at arbejde i ministeriet og i Europaparlamentet?
Erhvervsministeriet er en meget professionel arbejdsplads, hvor både faglighed, teori og præcision er i højsædet, men samtidig med en forholdsvis flad struktur, som gør det til en attraktiv arbejdsplads, hvor man føler sig værdsat i sit arbejde, og hvor man har mulighed for at vokse i sin faglighed. Samtidig har ministeriet også et rigtig godt kollegialt sammenhold, som jeg ikke har set mange andre steder – og det er super vigtigt, når man bruger så lang tid på arbejdet.

Arbejdet i Europa-Parlamentet er virkelig spændende, fordi man får indsigt i rigtig mange arbejdsområder og processer, som man ellers ikke på samme mulighed har mulighed for at opleve helt tæt på – og det har jeg lært rigtig meget af. Jeg har både fået lov til at arbejde med nogle af de områder, jeg allerede vidste noget om, men jeg er også blevet sat ud på helt nye opgaver, hvor jeg selvfølgelig har været nødt til så at sætte mig ind i et helt nyt område. Europa-Parlamentet giver plads til utroligt meget selvstændighed i arbejdet, samtidig med et kæmpe ansvar, fordi man ofte selv "godkender" ens bidrag. Det er både angstprovokerende, at der ikke er andre til at rette ens (eventuelle) fejl, men samtidig er det også super fedt og giver en følelse af, at ens bidrag betyder noget.

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde, og hvornår er dine arbejdsdage bedst? 
I øjeblikket ser arbejdsdagen jo noget anderledes ud, fordi vi ikke er meget fysisk på kontoret. Men under mere normale omstændigheder ser jeg rigtig meget frem til at se mine kollegaer – selvom det faglige selvfølgelig er vigtigt, så er gode kollegaer helt afgjort det, der gør, at det føles noget rigtigt værd at møde på arbejde. Det være sig på Slotsholmen i Erhvervsministeriet eller i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Mine arbejdsdage er bedst, når jeg har en god del interaktion med kollegaer og samarbejdspartnere, men hvor der også er tid til at sidde og fordybe sig i arbejdet, uden at der er konstante møder.

Hvad er du mest stolt af i dit arbejde?
Jeg er mest stolt af at få lov til at indgå i et team, der til sammen er med til at løfte et stort stykke arbejde, og hvor vi er med til at løfte hinanden fagligt og socialt. Og i arbejdet i EP er jeg stolt af at kunne være med til at præge europæiske lovgivning og lovgivningsproces – både ud fra en Erhvervsministeriel og en personlig vinkel.

Hvordan er udviklingsmulighederne i Erhvervsministeriet?
Udviklingsmulighederne i Erhvervsministeriet er rigtig gode – det synes jeg også viser sig tydeligt i, at jeg meget hurtigt fik muligheden for at blive udsendt til Europa-Parlamentet, og på den måde fortsætte min læringskurve inden for ministeriets område, erhvervspolitik generelt, og så selvfølgelig EU-politik. Samtidig ved jeg også, at jeg ved hjemkomst vil have gode muligheder i forhold til udvikling, og at der vil være plads til enten at fortsætte ad samme spor, eller til at prøve kræfter med nye områder. EM er en stor koncern, der beskæftiger sig med mange forskellige områder, og som generelt er gode til at bruge folks kompetencer.

Fun fact: Jeg har boet længere tid i Bruxelles end noget andet sted (ud over hos mine forældre, selvfølgelig).