Tine Nielsen Hertz, kontorchef for Internationale Forhold

Tine Nielsen Hertz

Tine, som har giftet sig til Hertz, er cand.scient.pol fra KU med en Honours degree i international politik fra Monash University i Melbourne, Australien. Hun er kontorchef for Internationale Forhold.

"Udviklingsmulighederne har været gode. Jeg har beskæftiget mig med mange forskellige dagsordener og samarbejdet med mange forskellige interessenter i ind- og udland. Jeg har også oplevet god sparring fra mine chefer i forhold til mit udviklingspotentiale, også i forhold til forfremmelser, og hvad der skulle til for at blive og kunne levere som kontorchef i departementet."

Jeg har været ansat i Erhvervsministeriet siden 2010, da jeg blev færdiguddannet - siden 2008 hvis man tæller studenterjobbet i Økonomi- og Erhvervsministeriet med. Vi nærmer os et kobberbryllup, ministeriet og jeg!

Hvad består dit job af?
Jeg har ansvar for de af vores EU-sager i EM, der har at gøre med det indre marked og handlen med varer og services på tværs af grænser. Det strækker sig fra fra selskabsret og CSR til konkurrenceret, intellektuel ejendomsret, forbrugerbeskyttelse og handelspolitik samt søfart, eller Det Blå Danmark, hvor jeg også håndterer nationale dagsordener, men jo for et meget globalt erhverv. Mit job består af at sikre, at Danmark fører regeringens politik ud i livet og betjene ministeren ift. de her dagsordener, bære både EU-sager og lovforslag godt igennem Folketinget og få skabt de rigtige alliancer og løsninger i forhandlingerne. Derudover forsøger jeg i en travl hverdag at prioritere kontakten til mine medarbejdere, både om de løbende opgaver og om medarbejdernes udvikling og ønsker.

Hvorfor valgte du i sin tid at søge ind i Erhvervsministeriet?

Det gjorde jeg for at få konkret erfaring med centraladministrationen i et stort og indflydelsesrigt ministerium og særligt ift internationale dagsordener og EU-sager. 

Hvad er det bedste ved at arbejde i Erhvervsministeriet?
Det bedste er, at vi er en professionel arbejdsplads, hvor der samtidig er plads til god stemning, hvor man kan have det sjovt med sine kollegaer, og hvor vi vægter sparring og videndeling højt. 

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde, og hvornår er dine arbejdsdage bedst?
Jeg ser mest frem til at se mine kollegaer og medarbejdere og til at drive vores spændende sager fremad - og til at se hvad dagen bringer, for dagene er sjældent ens og ofte uforudsigelige. Mine arbejdsdage er bedst, når gode, politiske løsninger landes, samråd eller andre vigtige møder går godt, og vi fejrer det sammen. 

Hvad er du mest stolt ved i dit arbejde?
På de interne linjer, at vi løfter i flok i teamet og er gode til at sparre, kende hinandens dagsordener og til at hjælpe hinanden og tage fra, når bølgerne går højt. Ift. eksternt samarbejde er jeg stolt af, at og når der lyttes til Danmark og danske prioriteter i EU-regi og på søfartsområdet, fordi vi har gode analyser og klare politiske budskaber.

Hvordan har mulighederne for udvikling/forfremmelse været?
Mulighederne har været gode især for at beskæftige mig med mange forskellige dagsordener og samarbejde med mange forskellige interessenter i ind- og udland. Jeg har prøvet kræfter med mange af de typer sager, der ”går igennem” kontoret. Jeg har også oplevet god sparring fra mine chefer ift. mine udviklingspotentialer- og muligheder, ift. forfremmelser og hvad der skulle til – også for hhv. at blive og levere som kontorchef i departementet.

Fun fact: jeg har engang vundet en konkurrence i TV2 programmet Puls om at være verdens største Oasis fan. Det var som 13-årig i 1997, og videoklippet kan heldigvis ikke fremfindes...