Mød medarbejderne

Som medarbejder i departementet kan du selv være med til at præge din karriereudvikling. Du er tæt på politiske beslutningsprocesser og har mulighed for god variation i dine arbejdsopgaver. Du kan skabe et stærkt netværk til virksomheder, interesseorganisationer, andre ministerier og styrelser både i og uden for Erhvervsministeriets koncern. Se filmen og læs om medarbejderne.
Jeppe Eriksen
Jeppe Eriksen: I mit tidligere job løste jeg de fleste af opgaverne i Excel. Det gør jeg ikke her. Jeg arbejder fortsat med økonomiske modeller, men driver også processer som fx høringssvar til Folketinget, ministeroplæg til samrådsspørgsmål eller ekspertgrupper med forskere og repræsentanter fra Nationalbanken og andre ministerier. Det politiske løfter jobbet, og jeg trives med det store ansvar.

Lotte Hviid Melsen
Lotte Hviid Melsen: Jeg har arbejdet med udbudsloven, næsten lige siden jeg startede i Erhvervs- og Vækstministeriet i sommeren 2013. Loven skal gøre det nemmere, billigere og mere fleksibelt for det offentlige at sende opgaver i udbud og for virksomhederne at byde ind.

Louise Brønning Brügger
Louise Brünning Brøgger: Jeg er et godt eksempel på, hvordan en karriere kan udvikle sig i Erhvervsministeriet. Jeg har været sekretær for fem ministre og arbejdet med EU Formandskab 2012 og folkeafstemning om Patentreformen. Nu er jeg koordinator for et team af direktionssekretærer.


Tema