Udstationering

En udstationering er en særegen mulighed for at komme helt tæt på magten og blive stillet over for udfordrende arbejdsopgaver. Arbejdet i Bruxelles giver en indsigt i de europæiske beslutningsprocesser, der kan være svære at lære på afstand. Der kan være mange veje til en karriere i en af EU's institutioner.

Muligheder for en karriere i EU gennem Erhvervsministeriet:

National Ekspert (Kommissionen, Europa-Parlamentet, Agenturer, osv.)

Erhvervsministeriet sender hvert år ansatte ud som nationale eksperter til alle EU's institutioner. Der er tale om både eksperter inden for EM's områder, men også med stillinger med horisontal relevans, hvor medarbejderen får lov at arbejde strategisk med EU's politiske agendaer. Disse stillinger kræver minimum 3 års erhvervserfaring før udsendelse. Udsendelse som national ekspert varer typisk to år med mulighed for forlængelse op til samlet fire år. Disse stillinger kommer løbende og kan søges som medarbejder i Erhvervsministeriet.

Mød Thomas Kinch Volstrup, som er National Ekspert

Attaché på den danske repræsentation i Bruxelles

Som attaché på den danske repræsentation vil dine arbejdsopgaver centrere sig om de løbende forhandlinger i Rådet, men der vil også være opgaver i form af løbende kontakt med fx Europa-Parlamentet, andre medlemslande og eksterne interessenter. Erhvervsministeriet har fire udsendte attachéer, som er tidsbegrænset til 2-4 år typisk.

 

Concours – vejen til en længere karriere i EU

For at blive fastansat i EU skal man oftest bestå en optagelsesprøve. Det hedder en "concours". Concours'en er svær, og der er derfor mulighed for et concours-træningsforløb, der er åbent for ansatte i centraladministrationen som forberedelse til EU's såkaldte generalistconcours. Forløbet kan søges af alle, idet udvælgelsen og indstilling til forløbet foretages af ledelsen i de respektive ministerier.

 

Nationale eksperter i professionel træning (NEPT-ordningen)

NEPT-programmet er i store træk sammenligneligt med sekunderede nationale eksperter, men udsendelsesperioden varer mellem 3 og 5 måneder. Derfor er sådan et træningsforløb en god anledning til at finde ud af, om en længere udstationering er noget for dig. Mulighederne for NEPT-udsendelse slås op halvårligt med besættelse af stillingerne i marts og oktober.