Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arbejdsområder

Erhvervspolitik og planlægning

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet. 

Landdistriktspolitik

Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen, at der er gode rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. De danske landdistrikter rummer mange stærke potentialer, og udviklingen i landdistrikterne.

Landsplanlægning

Erhvervsministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, der understøtter vækst og udvikling i hele landet.

Hovedstaden 2030

En række initiativer skal sikre  plads til flere borgere, et godt miljø, gode arbejdspladser og et stærkt erhvervsliv. Samtidig med at den øgede trængsel håndteres.

Life Science

Dansk life science er en branche i høj vækst og med høj produktivitet, og den fungerer som en vækstmotor i dansk økonomi. 

Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, spil og arkitektur. Regeringen har i april 2018 nedsat et Vækstteam for kreative erhverv, der skal give rammebetingelserne et væksttjek.

Forenklet erhvervsfremmesystem

Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der møder deres behov og er enkle at tilgå. 

Fødevareerhverv

Erhvervsministeriet er involveret i en række initiativer på fødevareområdet, herunder markedsføringskonsortierne FOOD Organisation of Denmark (FOOD) og Food Nation samt Madkulturen mv.

Turisme

Turismen er et væksterhverv, som i 2016 skabte en omsætning på 108,1 mia. kr. og ca. 135.700 fuldtidsjob i Danmark. Flere og flere turister besøger Danmark. I 2017 blev der registreret 52,4 mio. overnatninger.

Forsvarsindustri

Erhvervsministeriet arbejder strategisk med rammevilkårene for den danske forsvarsindustri – både nationalt og internationalt. Arbejdet skal understøtte en relevant og konkurrencedygtig dansk forsvarsvarsindustri.