Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arbejdsområder

Erhvervspolitik og planlægning

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet. 

Tour de France til Danmark 

Verdens største cykelløb kommer til Danmark, når de tre første etaper af Tour de France afholdes på dansk jord i juli 2021. Åbningsetapen, den såkaldte Grand Départ, afholdes i København den 2. juli 2021. 

Events og markedsføringskonsortier

Kendskab til Danmark er en forudsætning for eksport og for at tiltrække investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Derfor arbejder Erhvervsministeriet sammen med private og offentlige parter for at styrke det internationale kendskab til Danmark og danske styrkepositioner.  

Hovedstaden

En række initiativer skal sikre  plads til flere borgere, et godt miljø, gode arbejdspladser og et stærkt erhvervsliv. Samtidig med at den øgede trængsel håndteres.

Life Science

Dansk life science er en branche i høj vækst og med høj produktivitet, og den fungerer som en vækstmotor i dansk økonomi. 

Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, spil og arkitektur. Regeringen har i april 2018 nedsat et Vækstteam for kreative erhverv, der skal give rammebetingelserne et væksttjek.

Landdistriktspolitik

Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen, at der er gode rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. De danske landdistrikter rummer mange stærke potentialer, og udviklingen i landdistrikterne.

Landsplanlægning

Erhvervsministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, der understøtter vækst og udvikling i hele landet.

Boligregulering

Det danske boligmarked består i dag af et varieret boligudbud. Det er centralt, at boligudbuddet skal være tilpasset borgernes ønsker og behov, og derfor er det også vigtigt med en tidssvarende og tilpasset regulering heraf. Det samme gælder erhvervslejeforhold, hvor det er centralt at skabe øget transparens ved regulering af lejen i erhvervslejemål samt fjerne barrierer for konkurrence og vækst.  

Nyt erhvervsfremmesystem

Erhvervsfremmesystemet understøtter virksomhedernes og iværksætternes evne til at udvikle og omstille sig. 

Fødevareerhverv

Erhvervsministeriet er involveret i en række initiativer på fødevareområdet, herunder markedsføringskonsortierne FOOD Organisation of Denmark (FOOD) og Food Nation samt Madkulturen mv.

Turisme

Turismen er et væksterhverv, som skabte en omsætning på 128 mia. kr. og ca. 161.00 fuldtidsjob i Danmark i 2017. Flere og flere turister besøger Danmark. I 2017 blev der registreret 52,4 mio. overnatninger.

Forsvarsindustri

Erhvervsministeriet arbejder strategisk med rammevilkårene for den danske forsvarsindustri – både nationalt og internationalt. Arbejdet skal understøtte en relevant og konkurrencedygtig dansk forsvarsindustri.