Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, spil og arkitektur. Regeringen har i april 2018 nedsat et Vækstteam for kreative erhverv, der skal give rammebetingelserne et væksttjek. Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i Dansk Arkitektur Center, der fremmer arkitekturen som et vækstskabende erhverv, samt Design Society, der koordinerer vækstindsatsen for design og mode.

De kreative erhverv er som det øvrige erhvervsliv påvirket af den internationale udvikling, digitalisering og nye forretningsmodeller. Derfor har regeringen nedsat Vækstteam for  kreative erhverv, der har til opgave at give rammevilkårene et ”væksttjek” og skal udarbejde forslag til regeringen, som kan styrke vækstvilkårene og øge produktiviteten, herunder komme med reguleringsmæssige og strukturforbedrende forslag. Vækstteamet forventes at komme med sine anbefalinger til regeringen i september 2018. 

De kreative erhverv omfatter brancherne film, TV, spil, musik, møbler, mode, brugskunst, arkitektur, design, reklame og forlag. Den samlede omsætning udgjorde i 2015 ca. 228 mia. kr.. De kreative erhverv udgør 6-7 pct. af det private erhvervslivs samlede værdiskabelse, bidrager til innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv og er med til at brande Danmark. Eksporten er steget fra 60 mia. kr. i 2009 til 86 mia. kr. i 2015 og udgør i dag 7 pct. af Danmarks samlede eksport.

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale formidlings- og udviklingscenter for bæredygtig arkitektur og bygningskultur, der arbejder for at bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og som et vækstskabende erhverv. DAC er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1985, som drives med baggrund i et offentligt-privat partnerskab mellem Staten og Realdania. Sta-ten er repræsenteret ved de relevante ressortministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Design Society er en erhvervsdrivende fond stiftet af Erhvervsministeriet, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute. Fonden er stiftet for at skabe en national, samlende og slagkraftig aktør, der kan koordinere vækstindsatsen for design og mode i Danmark.