Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, gaming, mode, møbler og arkitektur. Regeringen vil i 2019 fremlægge en plan, som følger op på anbefalingerne fra Vækstteam for kreative erhverv, der har givet rammebetingelserne et væksttjek. Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i Dansk Arkitektur Center samt Design Society

De kreative erhverv omfatter brancherne film, TV, spil, musik, møbler, mode, brugskunst, arkitektur, design, reklame og forlag.

De kreative erhverv har stor samfundsøkonomisk betydning. Der er i 2016 79.200 fuldtidsbeskæftigede i erhvervet. Den samlede omsætning udgjorde i 2016 ca. 234 mia. kr., svarende til næsten 7 pct. af det private erhvervslivs samlede værdiskabelse. Værditilvæksten for de kreative erhverv er på 63 mio. kr. De kreative erhverv har en stor eksport inden for især mode, møbler og interiør samt i den audiovisuelle industri. Eksporten er steget fra 60 mia. kr. i 2009 til 92 mia. kr. i 2016 og udgør tæt ved 8,5 pct. af Danmarks samlede eksport.

De kreative erhverv har også betydning for udviklingen i andre erhverv – de såkaldte afledte effekter. I 2016 bidrog de kreative erhverv til omsætning på 114 mio. kr. i andre danske erhverv og til 37.600 fuldtidsbeskæftigede.

De kreative erhverv er som det øvrige erhvervsliv påvirket af den internationale udvikling, digitalisering og nye forretningsmodeller. Derfor har det regeringsnedsatte  Vækstteam for kreative erhverv i 2018 givet rammevilkårene et væksttjek og har udarbejdet 21 anbefalinger til regeringen, som kan forbedre rammerne. Anbefalingerne omfatter uddannelse og talent, kapital, innovation, håndhævelse af IP-rettigheder samt eksport og internationalisering. Regeringen vil i 2019 fremlægge en plan, der følger op på vækstteamets anbefalinger.

Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i en række institutioner, der understøtter udviklingen i de kreative erhverv.

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale formidlings- og udviklingscenter for bæredygtig arkitektur og bygningskultur, der arbejder for at bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og som et vækst-skabende erhverv. DAC er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1985, som drives med baggrund i et offentligt-privat partnerskab mellem Staten og Realdania. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturmini-steriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Design Society er en erhvervsdrivende fond stiftet af Erhvervsministeriet, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute (i dag Global Fashion Agenda). Fonden er stiftet for at skabe en national, samlende og slagkraftig aktør, der kan koordinere vækstindsatsen for design og mode i Danmark. Design Society fungerer i dag som moderselskab for datterselskaberne Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life, Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Week.