Landdistriktspolitik

Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen, at der er gode rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. De danske landdistrikter rummer mange stærke potentialer, og udviklingen i landdistrikterne og områderne udenfor de større byer viser gennem de seneste år positive tendenser på flere områder. Selvom der overordnet sker en positiv udvikling i landdistrikterne, sker udviklingen dog mange steder ikke så hurtigt som i de store byer. De seneste års vækst har været ulige fordelt, og der er områder i landet, hvor det økonomiske opsving i ikke automatisk fører til en mere positiv udvikling. Her skal væksten hjælpes lidt på vej med bedre rammevilkår.

Vækst og udvikling i hele landet

Regeringen fremlagde i november 2015 det politiske udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark". Med over 120 initiativer og 9 mia. kr. i perioden 2015 til 2019 skaber regeringen bedre rammer for, at virksomheder og borgere kan gribe mulighederne lokalt og skabe vækst og udvikling. Det handler om at fjerne barrierer, der bremser væksten og modvirker fremgang i hele landet, men også at fremme vækstvilkårene for de erhverv, der i særlig grad er repræsenteret udenfor de større byer og i landdistrikterne.

Som opfølgning på aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark er der tillige indgået en række store politiske aftaler om den konkrete udmøntning af de over 120 initiativer, og mere end 110 af de over 120 initiativer er blevet gennemført med udgangen af 2017. Et markant eksempel på et af regeringens initiativer er den moderniserede planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017, der giver kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der fortsat værnes om et godt miljø og en righoldig natur.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen har i 2015 igangsat en omfattende plan for flytning af over 3.900 statslige arbejdspladser. Det var den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme, og over 2.500 arbejdspladser har allerede fundet nye rammer rundt om i Danmark, og flere er godt på vej. Med udmeldingen af en ny udflytningsrunde i januar 2018 er det næste store skridt mod et Danmark i bedre balance taget. Med anden udflytningsrunde skal der etableres mere end 4.000 arbejdspladser i hele landet samtidig med etableringen af ti nye uddannelsesstationer.

Udflytning af statslige arbejdspladser 2018  

Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2018

Erhvervsministeriet udarbejder hvert år en regional- og landdistriktspolitisk redegørelse til Folketinget. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den demografiske, beskæftigelses- og erhvervsmæssige udvikling på tværs af landets kommuner og gennemgår relevante regeringsinitiativer på tværs af ressortområder.

Redegørelsen fra 2018 viser, at beskæftigelsen er steget i stort set hele landet, og befolkningstallet har været stigende i flere af de kommuner, som tidligere har oplevet et fald. Den gode udvikling har også afspejlet sig på boligmarkedet, herunder i områderne uden for de store byer. Redegørelsen peger også fortsat på, at landdistrikterne og områderne udenfor de større byer ikke udvikler sig i samme høje tempo som de store byer.

Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2018