Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Landdistriktspolitik

Vækst og udvikling i hele landet

Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen, at der er gode rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne.

De danske landdistrikter rummer mange stærke potentialer, og udviklingen i landdistrikterne og områderne udenfor de større byer viser gennem de seneste år positive tendenser på flere områder. Selvom der overordnet sker en positiv udvikling i landdistrikterne, sker udviklingen mange steder ikke så hurtigt som i de store byer. De seneste års vækst har været ulige fordelt, og der er områder i landet, hvor det økonomiske opsving i ikke automatisk fører til en mere positiv udvikling. Her skal væksten hjælpes lidt på vej med bedre rammevilkår.

”Vækst og udvikling i Danmark”

Regeringen fremlagde i november 2015 det politiske udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark". Med over 120 initiativer og 9 mia. kr. i perioden 2015 til 2019 skaber regeringen bedre rammer for, at virksomheder og borgere kan gribe mulighederne lokalt og skabe vækst og udvikling. Det handler om at fjerne barrierer, der bremser væksten og modvirker fremgang i hele landet, men også at fremme vækstvilkårene for de erhverv, der i særlig grad er repræsenteret udenfor de større byer og i landdistrikterne.

Som opfølgning på aftalen om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” er der tillige indgået en række store politiske aftaler om den konkrete udmøntning af de over 120 initiativer, og mere end 115 af de over 120 initiativer er blevet gennemført med udgangen af 2018. Et markant eksempel på et af regeringens initiativer er den moderniserede planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017, der giver kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der fortsat værnes om et godt miljø og en righoldig natur.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen har i 2015 igangsat en omfattende plan for flytning af over 3.900 statslige arbejdspladser. Det var den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme, og over 2.500 arbejdspladser har allerede fundet nye rammer rundt om i Danmark, og flere er godt på vej. Med udmeldingen af en ny udflytningsrunde i januar 2018 er det næste store skridt mod et Danmark i bedre balance taget. Med anden udflytningsrunde skal der etableres mere end 4.000 arbejdspladser i hele landet samtidig med etableringen af ti nye uddannelsesstationer.

Udflytning af statslige arbejdspladser 2018

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2019

Erhvervsministeriet udarbejder hvert år en regional- og landdistriktspolitisk redegørelse til Folketinget. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den demografiske, beskæftigelses- og erhvervsmæssige udvikling på tværs af landets kommuner og gennemgår relevante regeringsinitiativer på tværs af ressortområder. Redegørelsen for 2019 viser, at langt størstedelen af kommunerne, også kommuner længere væk fra de større byer, har oplevet vækst i BNP pr. indbygger og i beskæftigelsen de sidste fire år. Den økonomiske fremgang i Danmark er således bredt funderet og kommer størstedelen af landet til gavn. I samme periode har der været vækst i befolkningstallet i de fleste kommuner landet over. Også på småøerne er befolkningstallet steget lidt de seneste to år. 

Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2019

Levedygtige landsbyer

Landsbyerne er i sin tid opstået som funktionelle enheder primært knyttet til landbruget. Med udviklingen i bl.a. landbruget er situationen i dag en anden og balancen mellem land og by har ændret sig væsentligt. På den baggrund nedsatte erhvervsministeren i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer som opfølgning på den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance.

Mens befolkningstallet siden år 2000 er steget på landsplan, bor der i dag færre i landsbyerne og landdistrikterne. Det er særligt det åbne land, der er blevet tyndere befolket. Ca. hver femte dansker bor i byer med under 1.000 indbyggere eller i det åbne land. På den baggrund nedsatte erhvervsministeren i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer som opfølgning på den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance. Udvalget blev bedt om at sætte et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne. Dette indebærer også perspektiver og nye muligheder for landsbyerne med ændringen af planloven. Udvalget skulle ligeledes givet et – eller flere – bud på, hvordan landsbyerne og balancen mellem land og by kunne se ud i 2030.

Udvalget har offentliggjort sin rapport og anbefalinger den 9. april 2018, der indeholder 17 anbefalinger inden for tre temaer:

  • Mere strategisk planlægning af landsbyerne
  • Mere tidssvarende boliger og tilpasset bygningsmasse
  • Bedre mobilitet og infrastruktur

Landsbyerne nu og i fremtiden