Markedsføring og events

Kendskab til Danmark er en forudsætning for eksport og for at tiltrække investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Derfor arbejder Erhvervsministeriet sammen med private og offentlige parter for at styrke det internationale kendskab til Danmark og danske styrkepositioner.

Der er som led heri oprettet en række markedsføringskonsortier: 

De samler offentlige og private aktører om markedsføring af danske styrker og spidskompetencer. Konsortiernes aktiviteter skal understøtte afsætningen af danske løsninger på de vigtigste eksportmarkeder og tiltrække besøg og investeringer til Danmark. Konsortierne planlægger og afvikler bl.a. besøgsture for udenlandske kommercielle og politiske beslutningstagere til danske virksomheder og demonstrationsfaciliteter og arrangerer besøg for udenlandske medier mhp. formidling af danske styrkepositioner. Samtidigt er konsortierne med til at understøtte det arbejde, ministerierne og repræsentationerne udfører i forhold til at fremme danske erhvervskompetencer og løsninger på eksportmarkederne. 

Erhvervsministeriet er desuden aktivt involveret i tiltrækning af større events til Danmark samt tilstedeværelse ved større events i udlandet, herunder sportsevents. Sportsevents, som fx OL, kan være med til at sætte fokus på danske kompetencer og styrkepositioner samt tiltrække turister til Danmark. Erhvervsministeriet står sammen med fem kommuner (København, Roskilde, Odense, Sønderborg og Vejle) i spidsen for indsatsen for at tiltrække Tour de France til Danmark i 2021. Samtidig arbejder Erhvervsministeriet aktivt for at etablere en dansk pavillon under OL i Tokyo 2020, ligesom der arbejdes på en dansk platform under EXPO i Dubai 2020.