Forsvarsindustri

Erhvervsministeriet arbejder strategisk med rammevilkårene for den danske forsvarsindustri – både nationalt og internationalt. Arbejdet skal understøtte en relevant og konkurrencedygtig dansk forsvarsindustri, der kan indgå i internationale værdikæder og levere materiel af høj kvalitet til Forsvaret og Danmarks allierede.

Erhvervsministeriets arbejde er baseret på en national forsvarsindustriel strategi, der fastslår, at det er en væsentlig dansk sikkerhedsinteresse, at der på udvalgte områder er adgang til forsvarsindustrielle kompetencer og kapaciteter indenfor landets grænser.

Den nationale forsvarsindustrielle strategi skal understøtte, at vi får en større, stærkere og mere bæredygtig dansk forsvarsindustri, der bidrager til at varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, samt skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Strategien beskriver bl.a. de strategiske teknologiområder, der har særlig betydning for Danmarks sikkerhed, og beskriver derudover en række indsatsområder for myndighedernes arbejde, som også omfatter et initiativkatalog der er udarbejdet sammen med strategien.

Konkret er Erhvervsministeriets arbejde fokuseret på tre spor:

  • Administration af industrisamarbejde: Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel kan forpligtiges til at samarbejde med danske virksomheder (modkøb), hvis Forsvarsministeriet vurderer, at samarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Erhvervsstyrelsen indgår og forvalter de konkrete industrisamarbejdsaftaler med de udenlandske leverandører. Formålet er at fastholde og udvikle nødvendige forsvarsindustrielle kompetencer og kapaciteter i Danmark.
  • Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA: Erhvervsministeriet er formand for et industripartnerskab med Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og DI, der skal fokusere indsatsen for danske virksomheders muligheder for at levere til F-35 og det amerikanske forsvar og forsvarsmarked i øvrigt. Partnerskabet er oprettet i forlængelse af Danmarks valg af F-35-kampflyet.
  • Varetagelse af danske interesser i EU: Erhvervsministeriet samarbejder med Forsvarsministeriet om varetagelsen af danske interesser i det indre marked for forsvarsmateriel og i forhold til Den Europæiske Forsvarsfond (2021-2027).

Erhvervsstyrelsen gør årligt status over industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret samt over Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA.

Den seneste status kan findes her.