Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, gaming, mode, møbler og arkitektur og de kreative erhverv har en høj eksportvækst. Vækstteam for kreative erhverv har givet erhvervets rammebetingelser et væksttjek og vækstteamets anbefalinger er i maj 2019 fulgt op af en vækstplan med 28 initiativer. Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i Dansk Arkitektur Center, Design Society og BLOXHUB.

De kreative erhverv har stor samfundsøkonomisk betydning. Der er i 2016 79.200 fuldtidsbeskæftigede i erhvervet inden for brancherne film, TV, spil, musik, møbler, mode, brugskunst, arkitektur, design, reklame og forlag. De kreative erhverv stod i 2016 for næsten 7 pct. af det private erhvervslivs samlede værdiskabelse og bidrog i 2016 til en samlet omsætning i dansk økonomi på 348 mia. kr. og en samlet værditilvækst til BNP på 93 mia. kr. De kreative erhverv har en stor eksport inden for især mode, møbler og interiør samt i den audiovisuelle industri. Eksporten er steget fra 60 mia. kr. i 2009 til 92 mia. kr. i 2016 og udgør tæt ved 8,5 pct. af Danmarks samlede eksport.

De kreative erhverv er som det øvrige erhvervsliv påvirket af den internationale udvikling, digitalisering og nye forretningsmodeller.

Vækstplan for kreative erhverv

Vækstteam for kreative erhverv bestående af tretten virksomhedsledere har givet en række anbefalinger til at forbedre erhvervets rammevilkår. Regeringen har i maj 2019 fulgt op på erhvervslivets anbefalinger med en vækstplan.
Vækstplanens initiativer ligger inden for seks indsatsområder, der skal bidrage til visionen om at skabe vækst i et kreativt Danmark:

  1. Styrkede kompetencer til fremtidens jobs.
  2. Bedre vilkår for investeringer og crowdbaseret finansiering
  3. Flere kreative iværksættere skal skabe bæredygtige forretninger
  4. Mere kreativitet og innovation i offentlige udbud
  5. Gode vilkår for at håndhæve ophavsrettigheder og
  6. Øget international synlighed og eksport

Vækstplan for kreative erhverv - maj 2019

Initiativerne omfatter blandt andet et iværksætter- og innovationsmiljø, der skal styrke samspillet mellem de videregående kunstneriske uddannelser og erhvervslivet, bedre adgang til risikovillig kapital og et konsortium, der markedsfører dansk kreativitet internationalt på tværs af brancher. Der er afsat 62,5 mio. kr. til at realisere initiativerne i vækstplanen fra 2019-2022.

Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i en række institutioner, der understøtter udviklingen i de kreative erhverv.

Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale formidlings- og udviklingscenter for bæredygtig arkitektur og bygningskultur, der arbejder for at bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og som et vækst-skabende erhverv. DAC er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1985, som drives med baggrund i et offentligt-privat partnerskab mellem Staten og Realdania. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Design Society

Design Society er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet for at skabe en national, samlende og slagkraftig aktør, som kan koordinere vækstindsatsen for design og mode i Danmark. Design Society fungerer som moderselskab for datterselskaberne Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life, Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Week.

BLOXHUB

BLOXHUB er en almennyttig forening, der er stiftet i juni 2016 i et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Realdania og Københavns Kommune. BLOXHUB har base i bygningen BLOX, der ligger på Bryghusgrunden i Københavns Havn, hvor foreningen fysisk samler aktører på tværs af arkitektur, design, byggeri, byudvikling og tech og fungerer som en platform for forskning, innovation og inspiration. Målet er, at udviklingen af innovative løsninger på tværs af brancher skal bidrage til at øge vækst og eksport.