Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arbejdsområder

Erhvervsregulering og internationale forhold

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe stærke vækstvilkår for dansk erhvervsliv.

Enklere regler og færre byrder

Regeringen har det som en hovedprioritet, at det skal være billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark. Derfor har regeringen sat en målsætning om, at der skal fjernes byrder for virksomhederne svarende til 4 mia. kr. frem mod 2020. 

Agil regulering og nye forretningsmodeller

Den nuværende erhvervsrettede regulering er i dag ikke altid formuleret med blik for, hvordan nye digitale teknologier og forretningsmodeller kan skabe ny værdi for den enkelte virksomhed og samfundet. Det kræver, at reguleringen og myndighedernes håndhævelse af reglerne gør det enkelt at bruge nye teknologier og digitale forretningsmodeller, og at der er bedre muligheder for forsøg.  

Digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering

Digitalisering er en væsentlig løftestang til at løse en række af de udfordringer, Danmark står over for i de kommende år. Den fortsatte digitalisering af det danske samfund forudsætter imidlertid, at virksomheder og forbrugere har tillid til digitale systemer og håndtering af data. Erhvervsministeriet understøtter indsatsen for høj it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv. 

 

EU's indre marked 

Det indre marked er med sine 500 mio. forbrugere det største hjemmemarked i verden. Erhvervsministeriet arbejder for, at virksomheder og forbrugere har de bedste betingelser for at handle på tværs af grænserne i det indre marked. Forudsætningerne for et velfungerende indre marked er bl.a. en sund finansiel sektor, digitale markeder, forbrugertillid, åbne markeder, fremtidsorienteret industri og enklere regler.  

 

Handelspolitik

EU-kommissionen forhandler på vegne af EU’s medlemsstater i bilaterale frihandelsaftaler mellem EU og en række tredjelande. Disse forhandlinger supplerer de multilaterale frihandelsforhandlinger, som foregår i Verdenshandelsorganisationen WTO.  

 

Virksomhedernes samfundsansvar

Danmark og danske virksomheder er og skal fortsat være drivende i arbejdet for at styrke forretningsdrevet samfundsansvar – også kaldet Corporate Social responsibility. Gennem virksomheders samfundsansvar er det muligt at kombinere innovation, produktivitet og vækst samt socialt ansvar, respekt for menneskerettigheder og bæredygtighed.  

 

Selskaber, regnskaber og revision

Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at der er tillid til og åbenhed om virksomhederne. Både når det gælder deres overordnede økonomiske resultater og det ansvar, de tager for samfundet.  

 

Konkurrence

Gode forbrugerforhold giver forbrugerne de rette forudsætninger for at være aktive forbrugere, der bidrager til at skabe velfungerende markeder. Højt prioriteret produktsikkerhed ved risikobaseret overvågning giver forbrugerne tillid til de produkter, som omgiver dem.  

 

Statsstøtte

Statsstøtteudvalget og statsstøttesekretariatet rådgiver centraladministrationen i spørgsmål om statsstøtte, når der er i tvivl om, hvorvidt påtænkt lovgivning, initiativer til støtteordninger eller offentlig finansiering indeholder statsstøtte. 

 

Søfart

Det Blå Danmark er en erhvervsmæssig styrkeposition med stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Danske maritime virksomheder står for knap 6 procent af værdiskabelsen i den samlede danske økonomi, 24 procent af Danmarks samlede eksport og skaber samlet set beskæftigelse for 100.000 personer, når det indirekte beskæftigelsesbidrag tælles med.   

 

Erhvervssamarbejde med Grønland

Det er et fælles dansk-grønlandsk mål, at potentialet i Arktis og Grønland skal udvikles for at fremme selvbærende vækst og samfundsmæssig bæredygtighed.  

Klimapartnerskaberne

Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030 og sikre, at den grønne omstilling bliver et grønt erhvervseventyr. Derfor har regeringen sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der reducerer erhvervslivets udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne. Samtidigt er der etableret Grønt Erhvervsforum.

 

Forbrugerforhold og produktsikkerhed

Gode forbrugerforhold giver forbrugerne de rette forudsætninger for at være aktive forbrugere, der bidrager til at skabe velfungerende markeder. Højt prioriteret produktsikkerhed ved risikobaseret overvågning giver for-brugerne tillid til de produkter, som omgiver dem.