Forbrugerforhold og produktsikkerhed

Gode forbrugerforhold giver forbrugerne de rette forudsætninger for at være aktive forbrugere, der bidrager til at skabe velfungerende markeder. Højt prioriteret produktsikkerhed ved risikobaseret overvågning giver for-brugerne tillid til de produkter, som omgiver dem. I Danmark har vi et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed til fordel for konkurrencen, væksten og forbrugerne.

Forbrugerlovgivning

Forbrugerlovgivningen sikrer et højt beskyttelsesniveau og giver forbrugerne en række grundlæggende juridiske rettigheder, samt opstiller rammer for de erhvervsdrivende, som beskytter dem mod unfair og illoyal konkurrence. 

Produktsikkerhed

Produktsikkerheden i Danmark er høj, og der arbejdes til stadighed på både nationalt og EU-plan for at optimere sikkerheden. Det er vigtigt, at forbrugerne kan have tillid til de produkter, som omgiver dem. Det er fabrikantens eller importørens ansvar, at et produkt lever op til kravene om sikkerhed. Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for kontrollen med sikkerheden ved forbrugerprodukter generelt. 
Sikkerhedsstyrelsen udfører risikobaseret overvågning inden for områder, regelefterlevelsen er lav eller risikoen er størst. 

Læs mere om produktsikkerhed på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Elsikkerhed

Det skal være trygt, når danskerne tænder for lyset. Langt det meste el-arbejde kræver autorisation, og virksomheder skal have et autorisations-nummer fra Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen er overordnet an-svarlig myndighed inden for produktion, transmission, distribution og selve brugen af elektriciteten. 

Læs mere om elsikkerhed på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Gassikkerhed

I Danmark kræver det autorisation, hvis man vil udføre arbejde inden for gasområdet. For at varetage sikkerheden findes der en række godkendte kontrolinstanser, som godkender og overvåger virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for gassikkerhed ved alle former for installationer og tilhørende anlæg og administrerer autorisationsordningen.

Læs mere om gassikkerhed på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Fyrværkeri

Fyrværkeri kan være festligt men også farligt. Derfor er der i Danmark bl.a. regler for, hvornår man må købe og affyre fyrværkeri. Der er også grænser for, hvor meget fyrværkeri man må opbevare derhjemme. Det overordnede ansvar for sikkerheden vedrørende fyrværkeri ligger hos Sikkerhedsstyrelsen, som også uddanner og godkender festfyrværkere.

Læs mere om fyrværkerisikkerhed på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside