Gode klagemuligheder

Hvis noget går galt er det vigtig, at forbrugeren får råd og vejledning til at finde en løsning med den erhvervsdrivende. Hvis dette ikke lykkedes, er det er vigtigt, at forbrugerne har gode klagemuligheder. Det er med til at sikre forbrugernes tillid til markedet og beskytter samtidig seriøse virksomheder mod unfair konkurrence fra mindre seriøse konkurrenter.

Der findes i dag ét offentligt klagenævn, Forbrugerklagenævnet, og 19 godkendte, private, klage- og ankenævn. Der er i efteråret 2014 indgået en politisk aftale om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugernes klageadgang udvides med ca. 45 nye brancher samtidig med, at sagerne kan løses hurtigere og billigere end i dag. Det er med til at sikre forbrugerne en let, hurtig og billig klageadgang.

Klag til Forbrugerklagenævnet