Naturskaderådet

En stormflod eller oversvømmelser fra vandløb og søer kan forårsage store skader. Kraftige storme kan også føre til stormfald. Ofte er disse skader ikke dækket af den almindelige forsikring. I stedet kan Stormrådet udbetale erstatning for skader forårsaget af stormflod og stormfald.

Naturskaderådet administrerer en offentlig ordning, der sikrer erstatning til stormflodsramte og tilskud til forsikrede skovejere, hvis skov rammes af stormfald. Ordningen omfatter også erstatning for skader ved oversvømmelser fra vandløb og søer.

Læs mere om Naturskaderådet

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og rammer typisk med ujævne mellemrum kysterne i månederne oktober til marts. Det er Naturskaderådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Det sker blandt andet efter indstilling fra Kystdirektoratet og DMI.

Ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer

Erstatningsordningen dækker også skader efter kraftige oversvømmelser fra vandløb og søer. Miljøstyrelsen bistår Naturskaderådet i sager om oversvømmelser fra søer og åer.

Naturskaderådet kan også yde tilskud til gentilplantning af private skove, der er væltet som følge af storm (stormfald). Det er ikke en erstatning for den skade, der er lidt, men et tilskud til merudgiften ved at rejse robust skov i stedet for den skov, der væltede. Tilskuddet er betinget af, at skovejeren har tegnet stormskadeforsikring.