Handelspolitik

EU-kommissionen forhandler på vegne af EU’s medlemsstater i bilaterale frihandelsaftaler mellem EU og en række tredjelande. Disse forhandlinger supplerer de multilaterale frihandelsforhandlinger, som foregår i Verdenshandelsorganisationen WTO.

EU’s handelspolitik sigter på at skabe optimale globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark. Der forhandles såvel multilateralt og bilateralt inden for en lang række områder med henblik på at åbne nye markeder, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse. 

Formålet med at indgå bilaterale frihandelsaftaler er at udbygge økonomiske og politiske relationer mellem EU og tredjelande. Handel og internationale investeringer er til gavn for både forbrugere, vækst og arbejdspladser, og handelsliberalisering er grundlæggende i Danmarks interesse, fordi vores velstand og velfærd i høj grad afhænger af, at danske virksomheder er i stand til at sælge deres varer og tjenester i udlandet. 

Erhvervsministeriet varetager visse dele af handelspolitikken, herunder tjenesteydelser, defensive handelsinstrumenter, offentlige udbud og intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Verdenshandelsorganisationen WTO

Danmark støtter stærkt WTO og det multilaterale handelssystem som det bedste og mest effektive værn imod protektionisme. 

Regeringen arbejder for en tilfredsstillende afslutning af Doha-udviklingsrunden, herunder med afsæt i de emner og ambitioner, der fremgik af forhandlingerne i 2008. Regeringen arbejder også for, at de bilaterale og plurilaterale frihandelsforhandlinger har som indbygget målsætning på sigt at styrke det multilaterale handelssystem.
 

Bilaterale frihandelsaftaler

EU har siden 2011 indgået ambitiøse frihandelsaftaler med Columbia, Peru, Centralamerika (Costa Rice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama), Ukraine, Moldova, Georgien, Canada og Japan. Der er ligeledes forhandlet frihandelsaftaler på plads med Singapore og Vietnam, der ventes snart at træde i kraft, ligesom EU har indgået en politisk aftale med Mexico om en frihandelsaftale.

Derudover forhandler EU pt. en række frihandelsaftaler, herunder med blandt andet landene i den regionale handelsblok Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay), Australien, New Zealand og Indonesien. Det forventes, at forhandlingerne med New Zealand og Australien vil forløbe forholdsvis hurtigt.

 

Oversigt over forhandlingerne af EU's frihandelsaftaler
Status på igangværende og afsluttede EU frihandelsaftaler