Konkurrence

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe de bedste rammer for effektiv konkurrence og velfungerende markeder i Danmark. Et velfungerende marked præget af effektiv konkurrence mellem virksomhederne er forudsætningen for, at forbrugerne har adgang til et bredt udbud af varer og services til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.

Effektiv konkurrence er en central drivkraft for vækst og fornyelse. På et velfungerende marked konkurrerer virksomhederne effektivt med hinanden. Virksomhederne effektiviserer produktionen, forbedrer kvaliteten og udvikler nye og bedre produkter og services til lavere priser. På et velfungerende marked er det også let for nye virksomheder at etablere sig.

Styrket konkurrence skal bidrage til vækst

Konkurrencen skal være stærk og på niveau med landene omkring os. Indikatorer tyder på, at konkurrencen i Danmark er i gradvis bedring. Der er dog et stykke vej, før konkurrencen er på niveau med de bedste lande. Regeringen fokuserer derfor på at øge konkurrencen og produktiviteten på en række hjemmemarkedsorienterede erhverv, herunder det finansielle område og sundhedsområdet. 

Effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne

Det er vigtigt, at virksomhederne har kendskab til og efterlever konkurrenceloven, og der skal derfor være god information og vejledning herom. Håndhævelsen af loven skal også være effektiv, og sagsprocesserne skal tilrettelægges på en måde, så virksomhederne belastes mindst muligt. Derfor er konkurrenceloven blevet styrket, så overtrædelser af loven i højere grad sidestilles med anden økonomisk kriminalitet. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager den konkrete håndhævelse af konkurrencereglerne. For at sikre en større grad af uafhængighed og en mere effektiv behandling af konkurrencesager blev konkurrencerådet fra 1. juli 2015 omlagt til en professionel bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven.