Offentlig konkurrence

Erhvervsministeriet arbejder for, at offentlig-privat samarbejde og offentlige indkøb skal understøtte produktivitet, innovation og udvikling af markeder. Det offentlige køber hvert år ind for store beløb, og kan gennem offentlig konkurrence være med til at styrke det danske erhvervsliv og skabe vækst. Gennem vejledning og lovgivning arbejder vi for at skabe de bedste rammer for den offentlige konkurrence, så den gavner både det offentlige og den private sektor.

Konkurrence om de offentlige opgaver kan skabe øget innovation, og dermed vækst og beskæftigelse i private virksomheder. Samtidigt understøttes en mere effektiv offentlig sektor, der leverer bedre service til borgerne. 

Lovgivning og vejledning

Rammerne for en god konkurrence om de offentlige opgaver sættes i lovgivningen på området. Udbudsloven fastlægger procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om reglerne på området, og om, hvordan der kan opnås et godt samarbejde om de offentlige opgaver eksempelvis gennem brug af funktionskrav, offentlig-private partnerskaber (OPP) og tiltag, der gør udbud velegnede for konsortier. 

Offentlig Konkurrence 

Innovative indkøb

Markedsmodningsfonden støtter innovative indkøb, der giver offentlige institutioner tilskud til lettere at efterspørge nye innovative løsninger. Det offentlige skal med sine indkøb understøtte effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling samt bæredygtighed. 

Strategi for intelligent offentligt indkøb