Selskaber, regnskaber og revision

Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at der er tillid til og åbenhed om virksomhederne. Både når det gælder deres overordnede økonomiske resultater og det ansvar, de tager for samfundet.

Danmark er et af de lande i verden, hvor det er nemmest at drive virksomhed. Det skal det også være fremover. Erhvervsministeriet har derfor fokus på, at reguleringen af virksomheder og erhvervsdrivende fonde skal være effektiv og skabe gode, tidssvarende rammer for erhvervsmæssig udvikling. 
Samtidig er det afgørende, at tilliden til danske virksomheders ledelse og økonomi fortsat er høj, hvilket kræver et godt og effektivt tilsyn og åbenhed om virksomhedernes forhold. Erhvervsministeriet har derfor blandt andet fokus på, at: 

  • Det er nemt at registrere sig som virksomhed – og samtidig skal der være åbenhed om ejerforhold
  • Det skal være nemmere at indberette regnskaber og andre virksomhedsoplysninger, og risikobaseret kontrol skal mindske incitamentet til at snyde og sikre, at regnskaberne er retvisende
  • Regnskaber skal have højere kvalitet samtidig med, at de digitale løsninger skal gøre det nemt at opfylde lovkravene.
  • Revision skal øge tilliden til regnskaber, og det risikobaserede tilsyn med revisorerne skal nedbringe antallet af væsentlige fejl og mangler i revisorernes arbejde. 
  • Der skal være gode rammer for ansvarlig vækst. Det skal fortsat være frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at arbejde med samfundsansvar, men samtidig skal de største danske virksomheder afrapportere om deres arbejde med samfundsansvar i deres årsregnskab.