Kommissionens statsstøttescoreboard

Kommissionen har den 7. januar 2019 offentliggjort den årlige oversigt over, hvor meget statsstøtte de enkelte EU-medlemsstater har ydet i perioden fra 2010 indtil udgangen af 2017.

EU's statstøttescoreboard 2018

Statsstøtteresultattavlen er udfærdiget på baggrund af medlemsstaternes årlige rapporteringer til Kommissionen, og giver en oversigt over, hvorvidt medlemsstaterne opfylder Lissabon-målsætningen om mindre og mere målrettet statsstøtte.

Statsstøtteresultattavlen omfatter de samlede data for EU28 og for de enkelte medlemsstater, og medtager al statsstøtte, der er blevet godkendt Kommissionen, eller som lever op til reglerne i en gruppefritagelse. Resultatavlen medtager dog ikke støtte til jernbaneområdet og public service-støtte [se mere nederst på siden under 1]. Resultattavlen omfatter derudover ikke støtte ydet efter deminimis forordningen, der giver mulighed for at tildele en virksomhed op til 200.000 Euro over 3 regnskabsår, uden at dette udgør statsstøtte. For så vidt angår krisestøtte til banker og andre finansielle institutioner anvender Kommissionen en anden metode til beregning af resultattavlen for dette område.

Statsstøtten i EU og i Danmark

Den samlede statsstøtte i EU beløb sig i 2017 til 116,2 mia. EUR, hvilket svarer til 0,76 pct. af EU’s BNP. Dermed øges den samlede støtte i EU fra ca. 0,72 pct. af BNP i 2016 til 0,76 pct. af BNP i 2017.

Statsstøtten i Danmark beløb sig i 2017 til 4,5 mia. EUR. Den danske støtte reduceredes dermed fra 2016 til 2017, fra 1,64 pct. af BNP i 2016 til 1,56 pct. af BNP i 2017.

Støtteniveauet i EU og Danmark i 2017 (målt i pct. af BNP ekskl. jernbaner)

Kortet viser Statsstøtten i EU og Danmark i 2017. Med en statsstøtteandel på 1,56 pct. af BNP ligger Danmark under Letland, Polen og Bulgarien, men over EU gennemsnittet på 0,76 pct. af BNP.

 

Med en statsstøtteandel på 1,56 pct. af BNP ligger Danmark under Letland, Polen og Bulgarien, men over EU gennemsnittet på 0,76 pct. af BNP.

Der blev i Danmark i 2017 givet 139 mio. EUR mere i statsstøtte til energibesparende og miljøbeskyttende formål end i 2016. Derudover blev der givet 138 mio. EUR mindre i statsstøtte i kategorien Forskning & Uddannelse & Innovation i 2017 ift. 2016. Samlet set blev der tildelt 63 mio. EUR mindre i statsstøtte i 2017 end i 2016.

Fordelingen af og udviklingen i tildelingen af dansk statsstøtte fra 2009 til 2017

Af skemaet nedenfor fremgår udviklingen i tildelingen af dansk statsstøtte fra 2009 til 2017 i mio. EUR. Den store stigning i tildeling af statsstøtte fra 2015 til 2016 skyldes en ændring i Kommissionens vurdering af, hvorvidt den danske elafgiftsordning var statsstøtte.

 

Denmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total State aid, less railways (1+2)

2194,1

2094,0

2260,5

2482,2

2492,9

2511,0

3360,0

4549,8

4490,8

(1) Non-Agricultural Aid

2068,3

2000,5

2171,0

2395,9

2406,1

2365,3

3279,4

4460,0

4396,8

of which (by objective)

 

Closure aid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Compensation of damages caused by natural disaster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Culture

34,9

37,4

39,1

37,7

47,6

42,0

60,2

65,2

71,0

Employment

1242,3

1301,0

1405,2

1336,9

1330,4

1155,8

1016,3

946,8

868,6

Environmental protection incl Energy saving

485,0

307,4

337,9

573,1

553,0

680,5

1646,4

2818,8

2957,5

Heritage conservation

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Promotion of export and internationalisation

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Regional development

0,2

0,0

0,8

0,0

0,0

0,1

14,9

14,9

15,0

Rescue & Restructure

4,4

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Research and development incl Innovation

144,2

199,0

231,5

207,3

230,1

204,3

225,0

279,9

142,3

Sectoral development

141,9

141,4

142,2

230,3

235,5

192,9

211,4

235,5

257,6

SME incl risk capital

6,1

0,7

3,2

1,6

4,9

33,0

38,0

34,4

29,2

Social support to individual consumers

0,3

1,6

2,0

2,6

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Training

9,0

7,5

9,3

6,5

2,5

2,4

10,3

3,3

2,7

Other

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,1

56,9

61,3

53,1

of which (by aid instrument)

 

Equity participation

0,0

8,9

10,2

9,6

12,2

15,4

13,0

15,9

14,0

Grant

1910,6

1829,0

2015,4

2112,5

2117,2

2085,1

2144,7

2090,8

1890,9

Guarantee

0,8

0,3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Soft loan

4,6

10,8

9,9

17,9

16,1

17,7

18,4

19,3

12,2

Tax deferral

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tax exemption

152,3

151,4

134,7

255,9

260,6

247,2

1091,8

2302,5

2448,4

Other

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

31,5

31,4

of which

 

Co-financed

24,7

16,6

17,5

7,9

8,0

36,3

96,8

96,8

55,3

Not co-financed

2043,7

1983,8

2153,5

2388,0

2398,1

2329,0

3182,6

4363,2

4341,5

(2) Agricultural Aid (DG AGRI & MARE)

125,8

93,6

89,5

86,3

86,7

145,7

80,6

89,8

94,0

of which

 

Agriculture and rural development

109,4

92,4

88,4

85,6

86,0

144,8

78,8

87,9

91,8

Aid granted to fisheries and aquaculture

16,4

1,2

1,0

0,7

0,7

0,9

1,7

1,9

2,2

Transport aid (excluding railways)

91,0

88,9

89,2

134,4

133,3

131,7

134,4

143,3

151,3

of which

 

Road

3,7

1,6

2,0

2,6

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Maritime transport

87,3

87,3

87,2

131,8

131,1

131,5

134,4

143,2

150,8

Inland water transport

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Air transport

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Other transport

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,5

Kilde: Kommissionens Statsstøtteresultattavle 2018

 


[1] Støtteordninger hvis primære formål kan kategoriseres som Services of General Economic Interest (SGEI), og som lever op til Kommissionernes minimis-regler herom, er ikke omfattet af resultattavlen. De SGEI-ordninger som ligger over de minimis-tærsklerne er dog omfattet idet sådanne ordninger vil udgøre støtte, som Kommissionen har godkendt.

[2] Transportstøtte er ikke medtaget i den totale støtte