Betalingstjenester

Udbuddet af betalingstjenester er i de seneste år vokset. Det er positivt for forbrugeren, forretninger og samfundsøkonomien, da det giver større fleksibilitet, øgede betalingsmuligheder og hurtigere overførsler. Men samtidig rejser de nye betalingsløsninger nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til forbrugeren.

Den tid er for længst ovre, hvor en forbruger kun kunne betale med kort eller kontant. Den teknologiske udvikling betyder, at der er kommet mange nye måder at betale med, eksempelvis via mobiltelefonen. Digitaliseringen af betalingssystemet giver nye muligheder for forbrugere og virksomheder. Det stiller krav til myndighederne om at opdatere reglerne både for at forhindre sikkerhedsmæssige brister og misbrug, men også for at sikre, at reglerne afspejler den nye teknologiske virkelighed og ikke unødigt forhindrer fremvæksten af nye tjenester og forretningsmodeller.

Det er vigtigt, at forbrugere og forretninger har adgang til sikre effektive betalingsløsninger. Derfor arbejder regeringen for at øge konkurrencen på betalingsmarkedet samtidig med, at der bliver skabt rammer for, at betalingssystemerne fortsat er sikre og eksempelvis er beskyttet mod misbrug. De overordnede rammer fastsættes i forskellige EU-regler, herunder betalingstjenestedirektivet. 

Dankortet 

Danskerne er blandt de europæere, der bruger deres betalingskort mest. Dankortet har igennem mange år været danskernes foretrukne betalingskort. Dankortet er et debetkort , som i dag er administreret af Nets. Kortet udstedes til forbrugerne af de danske pengeinstitutter. 

Dankortet er en billig, effektiv og sikker del af den danske betalingsinfrastruktur. Derfor arbejder regeringen også for at sikre gode rammer for, at Dankortet kan udvikle sig i takt med, at betalingsmarkedet ændres. 

Det er Finanstilsynet, der udsteder licenser til og fører det generelle tilsyn med udbydere af betalingstjenester. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører endvidere tilsyn med betalingslovgivningens gebyrregler, og Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med lovgivningens forbrugerbeskyttelsesregler.