EU's finansielle regulering

En stor del af den finansielle regulering i Danmark udspringer af EU-lovgivning. Særligt i forlængelse af den finansielle krise er der gennemført en række initiativer for at skærpe reglerne for den finansielle sektor i EU.

Som opfølgning på den finansielle krise er der gennemført en række reformer af den finansielle regulering i EU. Reformerne omfatter blandt andet:

  • Skærpede kapital- og likviditetskrav, der vil gøre den finansielle sektor mere modstandsdygtig;
  • Øget gennemsigtighed og bedre tilsyn, der vil skabe større troværdighed om de finansielle virksomheder; 
  • Fælles regler for håndtering af nødlidende banker, der vil bidrage til sunde incitamenter og mindske risikoen for, at skatteyderne påføres omkostninger ved finansielle kriser; 
  • Regulering af handel med værdipapirer, der vil skabe gennemsigtighed og mindske risikoen for smitte mellem de finansielle virksomheder;
  • Etablering af et styrket banksamarbejde (Bankunion). 
  • Etablering af tre fælleseuropæiske tilsynsmyndigheder inden for hhv. banker (EBA), forsikrings- og pensionsselskaber (EIOPA) og værdipapirer og markeder (ESMA) samt et nyt råd for systemiske risici (ESRB).    

Det er Europa-Kommissionen, der fremsætter forslag til nye EU-regler. Reglerne vedtages i et samspil mellem Ministerrådet, hvor den danske regering deltager, og Europa-Parlamentet, hvor der sidder 13 danskere ud af i alt 751 medlemmer. EU-reglerne har form af direktiver, som skal implementeres i EU-landene, eller forordninger, som gælder direkte i alle EU-lande. 

En sund, stabil og velfungerende finansiel sektor er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i Danmark og i EU. Derfor arbejder Danmark aktivt for at forme EU’s finansielle lovgivning, så den er mest hensigtsmæssig. Det sker blandt andet gennem deltagelse i arbejdsgrupper og forhandlinger i Ministerrådet, udarbejdelse af høringssvar, bilaterale møder med Kommissionen mv.