Selskabet Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet blev skabt under finanskrisen, hvor der var behov for at håndtere pengeinstitutter i store problemer (nødlidende institutter). Målet med selskabet er sikre den finansiel stabilitet i Danmark særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter.

Finansiel Stabilitet har til opgave at medvirke til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark, særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet blev etableret som led i Bankpakke 1 i medfør af lov om finansiel stabilitet.

Den 1. juni 2015 trådte et nyt regelsæt om restrukturering og afvikling af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i kraft, som erstatter Bankpakke 1-5. Afviklingen af de resterende aktiviteter under Bankpakkerne pågår stadigvæk.

Det nye regelsæt giver Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet en række forskellige beføjelser til at gribe ind i en usund eller nødlidende virksomhed tilstrækkeligt tidligt og hurtigt med det formål bl.a. at sikre kontinuiteten i virksomhedens kritiske funktioner og samtidig minimere negative virkninger på samfundsøkonomien og det finansielle system.

Derudover har Finansiel Stabilitet fået en række nye opgaver herunder bidrage til udarbejdelsen af afviklingsplaner i samarbejde med Finanstilsynet og etablering af en afviklingsformue. Endelig varetager Finansiel Stabilitet den danske indskyder- og investorgarantiordning via den såkaldte Garantiformue.

Læs mere om Finansiel Stabilitet

Læs mere om Det systemiske risikoråd