SIFIer

Danmark har en række institutter, der er så store og vigtige, at det kan få store konsekvenser for hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Finanstilsynet udpegede i 2014 første gang systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) i Danmark, og erhvervsministeren fastsatte efterfølgende skærpede kapitalkrav (SIFI-krav) for disse institutter.

Et SIFI er et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der er så stort, at det kan have vidtrækkende negative konsekvenser for husholdninger, virksomheder og samfundsøkonomien generelt, hvis det kommer i problemer. I Danmark udpeges SIFIer af Finanstilsynet og bliver offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. SIFI-institutterne udpeges årligt på baggrund af en række objektive kriterier.

Danske SIFIer skal leve op til skærpede kapitalkrav (SIFI-bufferkrav), der fastsættes årligt af erhvervsministeren.

Identifikation af SIFIer og fastsættelsen af skærpede kapitalkrav er gennemført i forlængelse af Bankpakke 6, hvor det blev besluttet, at SIFIer i højere grad skal kunne absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

Bankpakke 6 indarbejdede bl.a. SIFI-udvalgets anbefalinger fra 2013.