Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

SIFIer

Danmark har en række institutter, der er så store og vigtige, at det kan få store konsekvenser for hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Finanstilsynet udpegede i 2014 første gang systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) i Danmark, og erhvervsministeren fastsatte efterfølgende skærpede kapitalkrav (SIFI-krav) for disse institutter.

Et SIFI er et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der er så stort, at det kan have vidtrækkende negative konsekvenser for husholdninger, virksomheder og samfundsøkonomien generelt, hvis det kommer i problemer. I Danmark udpeges SIFIer af Finanstilsynet og bliver offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. SIFI-institutterne udpeges årligt på baggrund af en række objektive kriterier.

Danske SIFIer skal leve op til skærpede kapitalkrav (SIFI-bufferkrav), der fastsættes årligt af erhvervsministeren.

Identifikation af SIFIer og fastsættelsen af skærpede kapitalkrav er gennemført i forlængelse af Bankpakke 6, hvor det blev besluttet, at SIFIer i højere grad skal kunne absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

Bankpakke 6 indarbejdede bl.a. SIFI-udvalgets anbefalinger fra 2013.