Finansielle forbrugere

Forbrugerne skal kunne have tillid til de finansielle markeder, og markederne skal være gennemsigtige, således at forbrugeren har et solidt grundlag for at træffe sine valg. Det kræver en effektiv forbrugerbeskyttelse og let adgang til overskuelig information.

Et af de væsentlige elementer for at sikre gode rammer for de danske forbrugere af finansielle tjenester er den forbrugerbeskyttelse, der findes i Danmark. 

Der er i de seneste år taget en række nye initiativer til yderligere forbrugerbeskyttende tiltag. Der har i den forbindelse været fokus på at sikre bedre rammevilkår for forbrugeren samtidig med, at virksomhederne udviser større ansvarlighed, så forbrugerforholdene i den finansielle sektor forbedres. 

Det er centralt, at forbrugerne har den nødvendige information og det bedste grundlag for at kunne foretage valg af finansielle produkter og tjenesteydelser. Derfor er det vigtigt at fremme et gennemsigtigt marked og fremme forbrugernes viden om finansielle produkter og ydelser, hvilket er et af de primære formål for Penge- og Pensionspanelet

Der påhviler naturligvis også forbrugerne selv at tage ansvar. Aktive og kritiske forbrugere, der stiller krav og undersøger markedet, er med til at styrke konkurrence og med til at sikre den bedst mulige service og de bedste tilbud.

Tilsyn

Det er Finanstilsynet, der fører tilsyn på forbrugerområdet og dermed sikrer, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapir­markedet. 

Derudover fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. 

Der er indgået Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden om tilsyn med det finansielle område (pdf).