Forsikring og pension

Forsikrings- og pensionsselskaber spiller en central rolle i dansk økonomi og i forhold til at skabe sikkerhed for almindelige danskere. Derfor er selskaberne underlagt en række love og regler, som skal sikre en stabil og bæredygtig sektor.

Forsikrings- og pensionsselskaberne har til formål at skabe tryghed for forbrugerne. For pensionsselskaberne betyder det, at de skal skabe det bedst mulige afkast til deres pensionskunder og derigennem være med til at sikre kunderne en ordentlig levestandard og gode livsvilkår, når de har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. For forsikringsselskaber betyder det, at de skal sikre deres kunder et økonomisk sikkerhedsnet, når skaden sker ved udefra kommende begivenheder som fx brand, tyveri eller personulykker.   

Givet selskabernes væsentlige samfundsmæssige betydning er det derfor vigtigt at skabe rammer og lovgivning, der sikrer robuste selskaber og beskytter forbrugerne. Danskerne skal være sikre på, at de og deres nærmeste er beskyttede, hvis uheldet er ude og skal kunne regne med, at når de sparer op til pensionen, så er pengene der også, når de bliver gamle.
Selskaberne er blandt andet underlagt regler for investeringspolitikken og kapitalkrav, der svarer til selskabernes risikoprofil. Formålet med reglerne er at sikre kapitalgrundlaget i forsikrings- og pensionsselskaberne og dermed samtidig at bevare den offentlige tillid til systemet. 

Det er Finanstilsynet, som fører tilsyn med forsikrings- og pensionsselskaberne og sikrer, at de lever op til de gældende regler. 

Læs mere om gennemsigtighed og ansvarlighed på forsikringsområdet