Likviditetsregler (LCR)

Likviditetsreglerne (LCR, Liquidity Coverage Requirement) fastsætter krav til kreditinstitutters beholdning af likvide aktiver. Likviditetsreglerne er med til at sikre, at kreditinstitutterne har tilstrækkeligt likvide aktiver til at kunne modstå en stressperiode uden tilførsel af ny likviditet.

EU’s kapitalkravsregler (CRR/CRD IV) medfører, at kreditinstitutter skal holde en vis mængde tilstrækkeligt likvide aktiver, som vil gøre dem i stand til at modstå et 30 dages intensivt likviditetsstress, hvor der ikke er adgang til andre finansieringskilder. Målet med likviditetskravet er at gøre institutterne mindre afhængige af finansieringskilder med kort løbetid, således at de bedre kan håndtere perioder, hvor der uro på finansmarkederne.

I forhandlingerne i EU om likviditetskravet var det fra dansk side en afgørende prioritet, at realkreditobligationer, på linje med statsobligationer, blev defineret som ’niveau 1 aktiver’, der er de mest likvide aktiver. Det lykkedes i forhandlingerne fra dansk side at sikre, at realkreditobligationer, der opfylder en række nærmere kriterier, kan medregnes som niveau 1 aktiver i institutternes likviditetsberedskab.

Notat til Folketingets Europaudvalg om LCR