Udvalg og arbejdsgrupper

Der er nedsat en lang række arbejdsgrupper på ministeriets ressortområde. Det drejer sig om arbejdsgrupper og udvalg på det finansielle område, på området for vækst, konkurrence og regulering.