Danmarks Grønne investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig, statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v.
Fonden er med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån har en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt.

Ved udgangen af 2018 havde fonden udbetalt 1,3 mia. kroner i lån til mere end 40 grønne projekter.

Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og kan medfinansiere projekter inden for:

  • Energibesparelser
  • Vedvarende energi
  • Ressourceeffektivitet
Fonden fokuserer på at finansiere de virksomheder, som gør grøn omstilling til en god forretning. De enkelte projekter vurderes på baggrund af fire finansieringskriterier:
  • Grøn effekt
  • Sund økonomi
  • Skalérbarhed
  • Samfundsøkonomisk afkast