Dansk Vækstkapital I + II

Dansk Vækstkapital II stiller ca. 3 mia. til rådighed som risikovillig kapital for nye samt mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale. Dansk Vækstkapital II følger op på de gode erfaringer med Dansk Vækstkapital I.

Som opfølgning på Dansk Vækstkapital I, hvis aktive investeringsperiode udløb i 2015, har regeringen i samarbejde med danske pensionsselskaber og Vækstfonden etableret Dansk Vækstkapital II, der bygger oven på erfaringerne med Dansk Vækstkapital I. Dansk Vækstkapital II er, ligesom Dansk Vækstkapital I, en fund-of-funds, der især stiller risikovillig kapital til rådighed for nye samt mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale. Dansk Vækstkapital II’s mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde udløber ultimo 2020 .

Dansk Vækstkapital II er en privat investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i private fonde. Det er de private fonde, der herefter forestår investeringerne i konkrete virksomheder. Kapitalen i Dansk Vækstkapital II kommer fra danske pensionsselskaber og Vækstfonden. Vækstfondens kapitalindskud er finansieret via et lån optaget i pensionsselskaberne.

Dansk Vækstkapital II har et bredt investeringsfokus, og de fonde, Dansk Vækstkapital II skyder penge i, kan investere i alle brancher. Formålet med fonden er at skabe flere vækstvirksomheder, men også at levere et konkurrencedygtigt afkast til investorerne. Derfor foretager Dansk Vækstkapital II kun kommercielle investeringer i fonde forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet (nye virksomheder).